Afd.-tavlen til kommuner

Digitalt overblik over visiterede borgere

Afd.-tavlen (Afdelingstavlen) er en digital oversigtstavle, der er rettet mod plejecentre, rehabiliteringscentre, bosteder og akutpladser. Afd.-tavlen skaber overblik over visiterede borgere, sikrer prioritering af arbejdsopgaver og optimal kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Digital planlægning – én borger, én plan

Når en borger har behov for hjælp fra kommunen, fx i forbindelse med rehabilitering, er det vigtigt, at der er sammenhæng og kontinuitet i forløbet. Også selvom der ofte er mange forskellige serviceydelser og aktører i spil.

Afd.-tavlen sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Bedre kvalitet og dokumentation med Afd.-tavlen

Udover at give overblik i forhold til den enkelte borger, giver Afd.-tavlen også hele tiden et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Fordele ved Afd.-tavlen

  • Overblik over centerets borgere
  • Hurtigt kendskab til de rette kontaktpersoner
  • Større åbenhed og øget tilgængelighed
  • Understøtter personalets arbejdsgange i deres arbejde med borgeren
  • Fælles forståelse af plan og fokusområder
  • Detaljeret forløbslog og tidsregistrering af hændelser
  • Styrket ledelsesinformation
  • Forbedret registrering og dokumentation
  • Et fællesfagligt værktøj

Den digitale løsning kan tilpasses enhver kommunes individuelle behov.