CareTime Opgavestyring til hospitaler

Den digitale oversigtstavle “CareTime Opgavestyring” til hospitaler er en enkel, intuitiv og let anvendelig løsning, der giver overblik over alle patientrelaterede opgaver på en hospitalsafdeling.

Manglende overblik giver utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser i det tværsektorielle samarbejde skyldes ofte, at sundhedspersonalet har alt for travlt. Et højt stressniveau, manglende overblik, uhensigtsmæssige prioriteringer og brist i kommunikationen kan betyde, at patientsikkerheden svækkes betydeligt.

I sidste ende får patienten måske ikke den optimale behandling, fordi personalet ikke kan overholde tidsfristerne for fx afsendelse af plejeforløbsplaner, medicinlister, melding om færdigbehandling og forventet udskrivelse til samarbejdspartnere i den primære sektor.

Overblik og øget patientsikkerhed

Den digitale oversigtstavle sikrer optimal kommunikation ved vagtskifte, så vigtig information om patientens tilstand ikke opdages for sent – eller går helt tabt.

  • CareTime Opgavestyring viser hvilke opgaver, der skal løses – og en tidslinje for hvornår de skal løses
  • CareTime Opgavestyring viser ved hjælp af farver, hvilke opgaver der er vigtigst (Triage)
  • CareTime Opgavestyring fortæller, hvornår de forskellige opgaver skal løses
  • Oversigten opdateres hvert sekund, og alle har adgang til den fra samtlige computere på afdelingen
  • Opsætning og ændring af tavlen sker hurtigt og enkelt af sundhedspersonalet i afdelingerne
  • CareTime Opgavestyring erstatter gammeldags whiteboards, printede lister og håndskrevne notater

Triage – farver hjælper med at prioritere opgaverne

Den digitale oversigtstavle benytter Triage til at prioritere sundhedspersonalets opgaver. Farverne går fra grøn til rød med forskellige farvenuancer – afhængigt af patientens status. Rød fortæller, at en opgave kræver omgående handling, mens alt er under kontrol hos en ”grøn” patient.

CareTime Opgavestyring er intelligent software, der hjælper med at lægge opgaver ind i systemet, når en diagnose bliver tastet ind. Ofte udløser en udført opgave en ny opgave på et senere tidspunkt, og det klarer CareTime Opgavestyring også automatisk.

Se video om CareTime

Tryk på videoén for at afspille den!

Luk menu