CareView til kommuner

Digitalt overblik over visiterede borgere

CareView er en digital oversigtstavle, der er rettet mod plejecentre, rehabiliteringscentre, bosteder og akutpladser. CareView skaber overblik over visiterede borgere, sikrer prioritering af arbejdsopgaver og optimal kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Digital planlægning – én borger, én plan

Når en borger har behov for hjælp fra kommunen, fx i forbindelse med rehabilitering, er det vigtigt, at der er sammenhæng og kontinuitet i forløbet. Også selvom der ofte er mange forskellige serviceydelser og aktører i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Bedre kvalitet og dokumentation med CareView

Udover at give overblik i forhold til den enkelte borger, giver CareView også hele tiden et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Fordele ved CareView

  • Overblik over centerets borgere
  • Hurtigt kendskab til de rette kontaktpersoner
  • Større åbenhed og øget tilgængelighed
  • Understøtter personalets arbejdsgange i deres arbejde med borgeren
  • Fælles forståelse af plan og fokusområder
  • Detaljeret forløbslog og tidsregistrering af hændelser
  • Styrket ledelsesinformation
  • Forbedret registrering og dokumentation
  • Et fællesfagligt værktøj

Den digitale løsning kan tilpasses enhver kommunes individuelle behov.

Mere om CareView?

Baggrunden bag Tidlig Opsporing

spotbox_careview_produktark_0

Se CareView produktarket.

Luk menu