Hjemmepleje

Medarbejdere inden for hjemmeplejen står typisk over for at skulle planlægge og prioritere en lang række opgaver i hverdagen, og det kan være svært at nå dem alle.

Med en digital løsning fra Pallas Informatik er det muligt at skabe overblik og få hjælp til bedre planlægning og prioritering, sikre dokumentation samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Resultatet er en lettere hverdag, færre utilsigtede hændelser, øget borgertilfredshed og bedre borgerservice.