Hospitaler

Arbejder du i et hospital?
så kan vi hjælpe dig.

Introduktion til Pallas' digitale løsninger

Spar tid

Frontpersonalet sparer tid på registreringer og får mere tid med varme hænder.

Bedre prioritering

Bedre prioritering og overblik over arbejdsopgaver i teamet eller på afdelingerne.

Styrket tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde, faglig erfaringsudveksling og intuitiv løsning.

Nemmere ledelses-overblik

Nemmere ledelsesoverblik og dataudtræk til rapporteringer.

Færre indlæggelser

Færre indlæggelser som giver bedre økonomi og bedre livskvalitet for borgerne.

Hospital-pakke: Digitale løsninger

I Hospitals-pakken får I den digitale løsning: CareView. Ønsker I andre løsninger som løser netop jeres unikke behov, så tager vi gerne en uforpligtende snak med jer om skræddersyede løsninger. På den måde kan I være på forkant i hele hospitalet.

CareView er en digital oversigtstavle over visiterede borgere. CareView er med til at sikre overblik, prioritere  arbejdsopgaver og skabe god tværfaglig kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

CareView

FORDELE

OM CAREVIEW – OVERSIGTSTAVLE

  • Lettilgængeligt overblik over centerets borgere, indgåede aftaler, tilknyttet personale, særlige opmærksomhedspunkter, belægning mv.
  • Effektiv koordinering: Hurtig tildeling af personale – f.eks. Sårsygeplejerske, fysioterapeut mv. – til den enkelte borger. Udrydder dobbeltregistreringer og sparer tid.
  • Fagligt fællesskab: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag som styrker den faglige vidensudveksling. Det faciliterer en stringent, kvalificeret og hurtig borgerrettet indsats.
  • Ledelsesoverblik: Udtræk af data og statistik fordrer en hurtig, evidensbaseret og prioriteret indsats.

CareView er en digital overblikstavle, der giver en opdateret oversigt over hver enkelt borger på et plejecenter eller -afdeling. CareView giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at iværksætte en hurtig og kvalificeret indsats.

CareView skaber optimal kommunikation for kommunens personale og borgeren opnår kontinuitet igennem hele forløbet, selvom mange forskellige serviceydelser og aktører er i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Med CareView opnås et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Hvordan fungerer CareView i praksis?

På den digitale oversigtstavle over borgere på stuer i et plejecenter, bosted eller lignende. Løsningen giver mulighed for at flytte borgere fra én stue til én anden, eller indsatse prosatekst, ankomstdato, afkrydsningsmuligheder o.lign.om borgere som endnu ikke er tildelt en stue. Der er også i løsningen mulighed for at indsatse oplysninger som: delmål, aftaler, kost og særlige behov.

Løsningen er dog fleksibel og kan tilpasses jeres behov fx ved sidevisninger og kolonne tekst

CAREVIEW

Se introduktionsvideo her

Afspil video
Luk menu