Hospitalsvæsenet

En digital løsning fra Pallas Informatik giver overblik, færre utilsigtede hændelser og mindre stress.

Løsningen understøtter bedre planlægning og prioritering, sikker dokumentation og optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Gevinsterne er bl.a. bedre patientsikkerhed og -tilfredshed, accelereret patientforløb samt øget kompetenceniveau for medarbejderne.