Kommunen

En digital løsning fra Pallas Informatik gør en travl hverdag lettere for kommunens medarbejdere.

Vores løsninger hjælper med at give overblik. Det betyder bedre planlægning og prioritering, sikker dokumentation, optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer og færre utilsigtede hændelser. Alt sammen noget, der er med til at øge kompetenceniveauet og give mindre stress blandt medarbejderne.

På borgersiden er gevinsterne bedre sikkerhed og service samt øget tilfredshed.