Leder

Som leder står du ofte med ansvaret for øget effektivitet. En digital løsning fra Pallas Informatik kan være med til at skabe forbedringer inden for områder som planlægning, prioritering, arbejdsbesparelse, dokumentation, overblik og sygefravær.

Løsningen kan samtidig føre til bedre patientsikkerhed/borgersikkerhed, færre utilsigtede hændelser, øget patienttilfredshed, bedre borgerservice og øget kompetenceniveau.