Sygepleje/Hjemmesygepleje

Når man arbejder med sygepleje eller hjemmesygepleje bliver man mødt med en lang række krav til planlægning, prioritering og dokumentation, og det kan være svært at få enderne til at mødes.

En digital løsning fra Pallas Informatik giver overblik og hjælp til bedre planlægning og prioritering, sikre dokumentation samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Resultatet viser sig i form af bedre patientsikkerhed/borgersikkerhed, færre utilsigtede hændelser, øget patienttilfredshed, bedre borgerservice og accelereret patientforløb.