Sygeplejerske

En digital løsning fra Pallas Informatik giver overblik og letter sygeplejerskens travle hverdag. Den hjælper med bedre planlægning og prioritering, sikker dokumentation samt optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Samtidig kan løsningen føre til bedre patientsikkerhed/borgersikkerhed, færre utilsigtede hændelser, øget patienttilfredshed, bedre borgerservice og accelereret patientforløb.