Udvikling sammen

Hvorfor? Det er et af de vigtigste spørgsmål man kan stille, når der skal udvikles nye teknologier og software til plejeområdet. Der har både analyser og især brugernes input afgørende betydning for, om løsningen bliver god. Det viser samarbejdet med Greve og Varde kommune om nye løsninger.

Teknologi kan mange ting og ofte kan innovative software ingeniører blive begejstrede for “at man også lige kan”. Men i samspil med brugerne bliver løsningen ofte langt bedre. Derfor samarbejder Pallas altid tæt med de medarbejdere, der skal bruge teknologien i hverdage – eller de borgere, der skal bruge den efter deres behov.

Frit valg

Alle kommuner skal informere ældre borgere om deres ret til frit valg af leverandør af hjemmepleje, herunder personlig pleje, praktisk hjælp og støtte samt madservice. Men hvordan gør man det, hvordan kan det gøres endnu bedre? Det er den udfordring som Greve Kommune har stillet sig selv. Netop ved at inddrage både analyser fra Rambøll, kommunens medarbejdere og borgerne, er man på vej til at teste den nye tjeneste: Mit liv – mit valg, der er en webside hvor borgerne kan logge ind.a

Greve: Mit Liv – Mit Valg

I Greve Kommune er det sket i tæt dialog mellem kommunens medarbejdere og Rambøll, der har lavet en omfattende analyse af området, som er grundlaget for Pallas arbejde. “Inden vi går i gang med, at kode og lave den tekniske infrastruktur, designer vi såkaldte “mock ups”, der viser hvilke muligheder der er, og når de er gennemdiskuterede og besluttede, går vi i gang med at udvikle hele den tekniske “back end”, som det hedder”, fortæller direktør Peter Biltsted fra Pallas.

Et væsentlig mål for Pallas er at undgå, at der skal foretages dobbelt indtastninger og at sikre, at alle informationer om den enkelte borger er samlet et sted.

x1_Mit_Liv_Mit_Valg_V02

I Greve’s Mit Liv – Mit Valg er grundtanken, at borgerne selv kan vælge en lang række ydelser og selv planlægge, hvornår det skal ske. Deltagere i projektet, der modtager visiteret hjælp til f.eks. bad, hverdagsaktiviteter og/eller rengøring fra kommunen, kan selv vælge hvilken hjælp, der er meningsfuld for borgeren og bytte udvalgte visiterede indsatser til anden hjælp indenfor projektets rammer, eller selv bestemme, hvornår det passer borgeren bedst at modtage hjælpen. Desuden kan borgeren, blot ved at udfylde et skema på websiden, angive hvilke opgaver i hjemmet, borgeren har brug for hjælp til. Det giver personalet et opdateret billede af borgerens tilstand.

Derudover indgår der i projektet en samlet oversigt over alle de aktiviteter, der tilbydes borgere i målgruppen, både fra Greve Kommune og – ikke mindst – fra de mange frivillige foreninger i området, der tilbyder alt fra motion og bevægelse til sociale og kulturelle aktiviteter. I løsningen kan de frivillige foreninger oprette aktivitetsbeskrivelser og borgeren kan se tid og sted for disse og lægge dem i deres egen kalender, som også er en del af løsningen. I kalenderen ses både hjemmeplejens besøg og de aktiviteter borgeren ønsker at deltage i.

Samarbejde i Varde med sygeplejersker

Den samme måde at samarbejde på har Pallas brugt til udvikling af en løsning i Varde Kommune, hvor en arbejdsgruppe, sammen med Pallas, udvidede IT-løsningen Smart Center med en digitaliseret udgave af I Sikre Hænder og tryksårspakken.

“Når man er risikomanager vil man gerne arbejde forebyggende og udviklende for at sikre kvaliteten af plejen, så færrest mulige borgere bliver syge, får funktionstab eller bliver indlagt unødigt,” siger Tine Schultz Esbensen, der er risikomanager i Varde Kommune og har 24 års erfaring med sygeplejefaget.

Hendes kollega fortæller: 

Smart Center er Pallas’ overordnede IT-løsningen, der kan tilpasses efter behov og integreres i eksisterende omsorgssystemer, så al data samles ét sted. Varde Kommune har siden 2016 brugt Smart Center med Tidlig Opsporing, og siden april 2021 med integration af I Sikre Hænder.

Hvorfor IT nørderne elsker samarbejde

Hvis man ser historisk på udviklingen af teknologi og software kommer talen ofte på “åbne eller lukkede API’er”. Man kan også sige: vil du samarbejde eller vil du beholde det hele for dig selv. 

API står for Application Programming Interfaces, som gør det muligt at tale direkte med et it-system uden at bruge systemets egne brugergrænseflader. Det vil sige, at selvom f.eks. en teknologi, hvor en sensor måler væskeindtaget hos borgeren, så vil resultatet ikke stå i en speciel app – men gå direkte ind i den IT-løsning som personalet bruger. Sådan undgår man dobbeltindtastninger.

Hos Pallas er alle systemer udviklet med åbne APIer. “Det er afgørende for os, at systemer “taler” sammen”, så brugerne, dvs. personalet, får det så nemt som muligt kan samle de relevante informationer et sted, så de er brugbare”, fortæller direktør Peter Biltsted fra Pallas. Hele Smart Center platformen er netop bygget som en åben platform.

Pallas anvender både SW API og HW API via deres Smart Kom boks. Det er en fysisk enhed, der – i borgerens eget hjem eller stue på plejecenter – samler input fra flere fysiske sensorer og samlet sender disse input til Pallas Smart Center. Det fjerner behovet for telekommunikationsenheder i hver sensor og sparer dermed ressourcer.

Glæde i hverdagen

Med åbne API’er vil man gerne samarbejde. Her handler det alt sammen om at blive bedre i fællesskab. Så man “åbner” sin teknologi, så den kan samarbejde med andre systemer. “Pallas er ikke verdens største firma, men vi er passionerede omkring, at skabe de sundheds it-løsninger hvor teknologi og medarbejdere mødes om borgernes “, fortæller Peter Biltsted, der har en lang karriere inden for software virksomheder.

For vi ved, at ved at tanker som Tidlig Opsporing og I trygge hænder gør en forskel for samfundets borgere og alle de medarbejdere, der tager sig af dem der har behov for det. Det giver os værdi i hverdagen”, slutter Peter Biltsted.