Afd.-tavlen til hospitaler

Digital oversigtstavle øger patientsikkerhed

Afd.-tavlen (Afdelingstavlen) giver overblik og understøtter kommunikationen mellem behandlere og afdelinger på hospitaler. Den digitale oversigtstavle indgår i en sammenhængende familie af digitale løsninger til bl.a. patientplanlægning.

Digital løsning til akutmodtagelse

Afd.-tavlen er udviklet i et tæt samarbejde med Frederiksberg Hospital, hvor Akut Modtage Afsnit (AMA) ofte er den første afdeling, en indlagt patient møder. Frederiksberg Hospital bruger Afd-tavlen til at holde styr på de mange akutte patienter og forskellige behandlingsforløb.

Digital oversigtstavle – perfekt overblik

  • Al relevant, patientrelateret information integreres via en enkel brugerflade
  • Behandlerne får kontrol og overblik fra det øjeblik, patienten indlægges
  • Udgør en fælles opdateret portal for alle involverede behandlere og administrativt personale i akutafdelingerne
  • Øger behandlingskvaliteten mærkbart gennem effektiv datadistribution, fejlminimering, sporbarhed samt mulighed for opfølgning på kvalitetsmål- og standarder
  • Erstatter whiteboard, printede lister og håndskrevne noter

Afd.-tavlen kan tilpasses enhver hospitalsafdelings individuelle behov.

Luk menu