Bosteder

Arbejder du i et bosted?
så kan vi hjælpe dig.

Introduktion til Pallas' digitale løsninger

Spar tid på registreringer og oplæring

Let og hurtig oplæring af nye medarbejdere gennem intuitiv brugerflade. Mindre indtastning, mindre bøvl. Mere tid til pleje og omsorg.

Færre indlæggelser

Digital tidlig opsporing gør det nemmere at opspore tidlige sygdomstegn, der medfører færre indlæggelser og bedre livskvalitet for borgerne.

Borger-sikkerhed

Bedre beskyttelse af borgernes persondata samt opfølgning på borgernes sager.

Styrket tværfagligt samarbejde

Øget faglig sparring mellem medarbejdere og bedre overlevering ved vagtskifte og på tværs af teams/afdelinger.

Hurtigt og præcist ledelses-overblik

Bedre prioritering af opgaver, bedre ledelsesoverblik og rapportgenerering, som sikrer fælles sprog og stringent behandling af borgerne.

Bosteds-pakken: Digitale løsninger

I Bosteds-pakken får I de digitale løsninger: CareView og Brøset. Ønsker I andre løsninger som løser netop jeres unikke behov, så tager vi gerne en uforpligtende snak med jer om skræddersyede løsninger. På den måde kan I være på forkant i hele bostedet.

CareView er en digital oversigtstavle over visiterede borgere. CareView er med til at sikre overblik, prioritere arbejdsopgaver og skabe god tværfaglig kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Brøset Violence Checklist (BVC) er et digitalt skema til risikovurdering.

Vid mere om de enkelte løsninger

SOCIALPSYKIATRISK-PAKKE
CareView

FORDELE

OM CAREVIEW – OVERSIGTSTAVLE

  • Lettilgængeligt overblik over centerets borgere, indgåede aftaler, tilknyttet personale, særlige opmærksomhedspunkter, belægning mv.
  • Effektiv koordinering: Hurtig tildeling af personale – f.eks. Sårsygeplejerske, fysioterapeut mv. – til den enkelte borger. Udrydder dobbeltregistreringer og sparer tid.
  • Fagligt fællesskab: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag som styrker den faglige vidensudveksling. Det faciliterer en stringent, kvalificeret og hurtig borgerrettet indsats.
  • Ledelsesoverblik: Udtræk af data og statistik fordrer en hurtig, evidensbaseret og prioriteret indsats.

CareView er en digital overblikstavle, der giver en opdateret oversigt over hver enkelt borger på et plejecenter eller -afdeling. CareView giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at iværksætte en hurtig og kvalificeret indsats.

CareView skaber optimal kommunikation for kommunens personale og borgeren opnår kontinuitet igennem hele forløbet, selvom mange forskellige serviceydelser og aktører er i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Med CareView opnås et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Løsningen er fleksibel og kan tilpasses jeres behov fx ved sidevisninger og kolonne tekst.

CAREVIEW

Se introduktionsvideo her

Afspil video
Brøset - risikovurdering

FORDELE

OM BRØSET

  • Viser beboernes aktuelle risikoscore på oversigtsskærm.
  • Viser oversigt over den enkelte beboers habituelle tilstand, problemadfærd og konfliktzone.
  • Kan se handleplaner for beboerne, både på oversigtsskærm og på den mobile enhed.
  • SMS-advarselssystem til personalet
 
  •  

Brøset eller Brøset Violence Checklist (BVC) er en digital løsning til risikovurdering som er nem at anvende og giver et løbende opdateret overblik over borgernes risikoniveau.

BVC løsningen gør det muligt for medarbejderne, at få et let tilgængeligt værktøj, med en hurtig formidling af en risikovurdering, samt nemt overblik over hvilke tiltag, der kan gøres hos den enkelte. 

Når en borger risikovurderes til rød, sendes der automatisk en sms til alle medarbejdere. De har dermed mulighed for, med det samme, at se hvilke parametre den enkelte borger er risikovurderet på, og de kan se hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige at foretage.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Luk menu