CareTime Opgavestyring til kommuner

CareTime Opgavestyring til kommuner er en digital oversigtstavle, der skaber overblik over alle sundhedsfagligt relaterede opgaver i kommunen. Den hjælper med effektiv dagsdisponering og sikrer optimal prioritering af arbejdsopgaver.

Manglende overblik giver utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser i det tværsektorielle samarbejde skyldes ofte, at sundhedspersonalet har for meget at se til. En presset arbejdsdag, manglende overblik, forkert prioritering og dårlig kommunikation kan betyde, at borgersikkerheden forringes. I sidste ende får borgeren måske ikke den optimale behandling.

Overblik og øget borgersikkerhed

Den digitale oversigtstavle sikrer optimal kommunikation mellem medarbejdere, så vigtig information om borgerens tilstand ikke opdages for sent – eller går helt tabt.

  • CareTime Opgavestyring viser hvilke opgaver, der skal løses – og hvornår de skal løses
  • CareTime Opgavestyring viser ved hjælp af farver, hvilke opgaver der er vigtigst (Triage)
  • CareTime Opgavestyring fortæller, hvornår de forskellige opgaver skal løses
  • Oversigten opdateres hvert sekund, og alle har adgang til den fra samtlige computere på afdelingen
  • Opsætning og ændring af tavlen sker hurtigt og enkelt af sundhedspersonalet i afdelingerne
  • CareTime Opgavestyring erstatter gammeldags whiteboards, printede lister og håndskrevne notater

Triage – farver hjælper med at prioritere opgaverne

Den digitale oversigtstavle benytter Triage til at prioritere sundhedspersonalets opgaver. Farverne går fra grøn til rød med forskellige farvenuancer – afhængigt af borgerens status. Rød fortæller, at en opgave kræver omgående handling, mens alt er under kontrol hos en ”grøn” borger.

CareTime Opgavestyring er intelligent software, der hjælper med at lægge opgaver ind i systemet. Ofte udløser en udført opgave en ny opgave på et senere tidspunkt, og det klarer CareTime Opgavestyring også automatisk.

Luk menu