Digital Sårtriage nu med statistik til sårbehandling

Digital løsning til triagering af sår

Pallas Digital Sårtriage giver overblik over tilstanden på borgernes sår. Dette vises med trigefarverne grøn, gul eller rød, der indikerer sårets tilstand. Med den nye statistikdel har ledere og medarbejdere altid overblik over status og udvikling indenfor og på tværs af fx sårdiagnoser og distrikter.

Digital Sårtriage styrker det faglige fokus, den forebyggende indsats og de tværsektorielle forløb. Det øger sårhelingspotentialet, reducerer udgifter til fx sårbehandling, hospitalsindlæggelse, sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Digital Sårtriagering og Overblik er udviklet i samarbejde med en kommune. Løsningen er tilpasset sårsygeplejerskernes viden, arbejdsmetoder og opgaver i en travl hverdag, hvor fokus til stadighed er på at forbedre sårbehandling til gavn for borgerne og kommunens økonomi suppleret med statistikudtræk.

Overblik og dokumentation

Løsningen består af en digital oversigtstavle, hvor data om borgere vises og en Sårtriage-applikation (Sårbehandling skema) til mobile enheder, hvor data om borgere både kan vises og indrapporteres.

Observationer via mobil enhed

Sårbehandling bygger på måling af det enkelte sårs tilstand. Her vægtes Varighed, Forbind skifte, Smerter og Diabetes. Disse kriterier danner en samlet score, som lægger op til triageringen af såret; er sårets tilstand grøn, gul eller rød?

Der er mulighed for at gemme flere oplysninger på det enkelte sår. Her kan man vælge diagnose, indikere om plejeplan er oprettet, samarbejde med amb/sygehus, sætte dato for opstart og afslutning af behandling. Helingstiden bliver udregnet når det enkelte sårs behandling afsluttes.

Det er også muligt at sætte risiko vurdering for recidiv, med en grøn, gul og rød farve, alt efter risikoniveau samt angive en refleksion både for risiko vurderingen for recidiv og for sårets tilstand – selve triageringen.

Oversigtstavle med flere muligheder

Oversigtstavlen kan vise tre oversigtsbilleder: En borgeroversigt, en ugeoversigt over en given borger og en oversigt over sår triageringer med tilhørende score og de enkelte kriterier (Varighed, Forbind skifte, Smerter, Diabetes), samt relevante oplysninger for det enkelte sår for borgeren.

Såroverblik

Oversigtstavlen indeholder en statistik del, Såroverblik, for observationer foretaget i modulet Sårbehandling. Såroverblik har tre typer af statistik visninger: 

Søjlediagram
Viser antallet af sår (grøne/gule/røde) indenfor en tidsperiode på helt op til et år og med mulighed for at bladre tilbage i tiden. I søjlediagrammet er det muligt at se antallet af sår i forhold til distrikt, ud fra status på sår (aktive/helede), indenfor en sårdiagnose (f.eks. Diabetisk sår) og om der er foretaget en sårindsats (sårbehandling oprettet/sundhedsfremme og forbyggelses plan).

Helingstidsdiagram
Er identisk med søjlediagrammet, men her er fokus på antallet af helede sår (grønne/gule/røde) indenfor definerede tidsperioder, f.eks. 2-8 uger.

Lagkagediagram
Viser registrerede sår opgjort på diagnoser og i procenter, f.eks. Diabetiske sår – 10 %, Tryksår – 15 % osv..      

Under Såroverblik er det muligt at foretage et excel data udtræk over de registerede sår til statistik anvendelse.

Mere om modulet sårbehandling?

Sårtriage artikel

Der udkom i oktober måned 2017 en interessant artikel i bladet SÅR omkring Sårtriagering i Aalborg kommune, som vi anbefaler alle interesserede i at læse. 

Bladet SÅR – Oktober 2017 – Årgang 26, NR. 3.

Artiklen – Sårtriage – Side 51-52.

Skrevet af Jens Fonnesbech, journalist.

Artiklen kan bestilles som Særtryk, læs mere omkring dette på hjemmesiden Dansk Selskab for Sårheling. 

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registeringer bliver slettet hver nat.

Luk menu