EWS / TOBS oversigtstavle

Digital løsning til visning af vitale værdier

Den digitale løsning til EWS (Early Warning Score) og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) giver overblik over målinger af vitale værdier. Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing.

Overblik og dokumentation

Løsningen består af en digital oversigtstavle, hvor data om borgere vises og en EWS/TOBS-applikation til mobile enheder, hvor data om borgere både kan vises og inddateres.

Observationer via mobil enhed

EWS / TOBS bygger på måling af en række vitale værdier: puls, respiration, blodtryk, temperatur samt blodets iltmætning og bevidsthedsniveau. Disse kan dokumenteres via den mobile enhed, og ud fra de målte værdier kan brugeren beregne EWS/TOBS-scoren.  

Oversigtstavle med flere muligheder

Oversigtstavlen kan vise tre oversigtsbilleder: En borgeroversigt, en ugeoversigt over en given borger og en oversigt over EWS/TOBS-scoren og de enkelte vitale værdier foretaget for borgeren.

Kroniker markering

Luk menu