Systematisk Risikovurdering af udsatte borgere – BVC

(Behaviour Violence Checklist)

Værktøjet henvender sig til personale, der arbejder med udsatte borgere på f.eks. sociale bosteder eller institutioner, special skoletilbud og demens plejehjem eller demensafsnit.

Kort sagt alle de steder, hvor der blandt borgerne kan være en risiko for voldsom adfærd.

BVC værktøj og registrering

Med udgangspunkt i den anerkendte faglige metode til afdækning af risikoen for voldsom adfærd – BVC – hjælper værktøjet personalet, med at beskrive afvigelser i en borgers adfærd gennem en systematisk vurdering, der registrerer ændringer indenfor 6 hovedområder:

Registreringerne samles i en risikoscore i forhold til pågældende borgers habituelle adfærd og vises også som grøn/gul/rød. I samarbejde med fagpersoner fra den sociale indsats har vi udvidet værktøjet med en række ekstra funktioner. F.eks. knyttes der er en individuel og konkret handlingsplan til den pågældende borger og situation, så personalet altid har et beredskab klar.

Alle borgeres risikoscore/ habituelle adfærd og handleplaner vises også på altid opdaterede digitale oversigtstavler, så episoder, indsatser, handleplaner og evalueringer kan drøftes i fællesskab og videndeles blandt personalet.

Bosteder

Til selvstændige bosteder, hvor vi også har inkluderet et administrationsmodul til borgere og personale. Løsningen afvikles i Pallas’ cloud, så der kræves ingen lokal installation på bostedet.

Kommuner

Tilpasset kommunale bosteder, hvor vi har integration til kommunens EOJ (omsorgssystem), så der automatisk kan hentes information om medarbejdere og borgere, og evt. afleveres data retur.

Med Systematisk Risikovurdering af udsatte borgere får I et gennemprøvet værktøj, der effektivt reducerer risikoen for voldsomme hændelser blandt borgere og personale, og derigennem også øger trivslen blandt begge grupper.

Download BVC faktaark her