Omsorgscentre

Arbejder du i et omsorgscenter med demensramte borgere? 
så kan vi hjælpe dig.

Introduktion til Pallas' digitale løsninger

Spar tid på registreringer og oplæring

Let og hurtig oplæring af nye medarbejdere gennem intuitiv brugerflade. Mindre indtastning, mindre bøvl. Mere tid til pleje og omsorg.

Færre indlæggelser

Digital tidlig opsporing gør det nemmere at opspore tidlige sygdomstegn, der medfører færre indlæggelser og bedre livskvalitet for borgerne.

Borger-sikkerhed

Bedre beskyttelse af borgernes persondata samt opfølgning på borgernes sager.

Styrket tværfagligt samarbejde

Øget faglig sparring mellem medarbejdere og bedre overlevering ved vagtskifte og på tværs af teams/afdelinger.

Hurtigt og præcist ledelses-overblik

Bedre prioritering af opgaver, bedre ledelsesoverblik og rapportgenerering, som sikrer fælles sprog og stringent behandling af borgerne.

Omsorgscenter-pakken: Digitale løsninger

I Omsorgscenter-pakken får I de digitale løsninger: CareView og Omsorgsblomsten. I får også mulighed for at vælge tillægsmoduler, så I kan løse netop de udfordringer I står med og være på forkant. Ønsker I andre løsninger som løser netop jeres unikke behov, så tager vi gerne en uforpligtende snak med jer om skræddersyede løsninger.

CareView er en digital oversigtstavle over visiterede borgere. CareView er med til at sikre overblik, prioritere arbejdsopgaver og skabe god tværfaglig kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Digital registrering til front- og plejepersone som arbejder med demente borgere.

Brøset Violence Checklist (BVC) er et digitalt skema til risikovurdering.

Tillægsmodulet Uplanlagt vægttab på den mobile enhed. Her foretages registrering af vejning og vægt ændring.

EVS på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere.

Vid mere om de enkelte løsninger

OMSORGSCENTER-PAKKE
CareView

FORDELE

OM CAREVIEW – OVERSIGTSTAVLE

 • Lettilgængeligt overblik over centerets borgere, indgåede aftaler, tilknyttet personale, særlige opmærksomhedspunkter, belægning mv.
 • Effektiv koordinering: Hurtig tildeling af personale – f.eks. Sårsygeplejerske, fysioterapeut mv. – til den enkelte borger. Udrydder dobbeltregistreringer og sparer tid.
 • Fagligt fællesskab: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag som styrker den faglige vidensudveksling. Det faciliterer en stringent, kvalificeret og hurtig borgerrettet indsats.
 • Ledelsesoverblik: Udtræk af data og statistik fordrer en hurtig, evidensbaseret og prioriteret indsats.

CareView er en digital overblikstavle, der giver en opdateret oversigt over hver enkelt borger på et plejecenter eller -afdeling. CareView giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at iværksætte en hurtig og kvalificeret indsats.

CareView skaber optimal kommunikation for kommunens personale og borgeren opnår kontinuitet igennem hele forløbet, selvom mange forskellige serviceydelser og aktører er i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Med CareView opnås et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Løsningen er fleksibel og kan tilpasses jeres behov fx ved sidevisninger og kolonne tekst.

CAREVIEW

Se introduktionsvideo her

Afspil video
Omsorgsblomsten

FORDELE

OM OMSORGSBLOMSTEN

 • Nemt og hurtigt overblik
 • Bedre koordinering blandt plejemedarbejdere.
 • Øget faglighed og øget kvalitet i det daglige arbejde.
 • Øget sikkerhed af borgernes persondata ved digitalisering af arbejdsgange.

OmsorgsBlomsten er et digital værktøj og app som i praksis hjælper plejepersonale med at se på det hele menneske og ikke kun på demens.

Data fra OmsorgsBlomsten-observationer indsamles for den enkelte borger i dagligdagen, over en periode på 1-2 uger, hvorefter data opsummeres og registreres ved afkrydsning svarende til de 5 basale psykologiske behov: trøst, bevare identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse. Metoden er intuitiv og enkel, og giver et hurtigt overblik over borgerens opfyldte og uopfyldte behov.

Det anbefales, at observationerne gennemføres således, at to medarbejdere observerer samme borger. Denne metode øger mulighederne for at flere nuancer kan registreres.

OmsorgsBlomsten er baseret på NORD – Neutralt ObservationsRedskab til mennesker med Demens og er udviklet af Konsulentfirmaet NORD, som vi har indgået et samarbejde med om digitalisering af redskabet.
Læs mere om redskabet på NORD’s hjemmeside: www.redskab-nord.dk

Omsorgsblomsten

Se webinar her

Afspil video

Indrapportering – benyttes til registrering af borgere.

Oversigtstavle – benyttes til overblik over registreringer foretaget på borgere.

Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Kom godt i gang – læs her.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registreringer bliver slettet hver nat.

TILLÆGSMODULER
Brøset - risikovurdering

FORDELE

OM BRØSET

 • Viser beboernes aktuelle risikoscore på oversigtsskærm.
 • Viser oversigt over den enkelte beboers habituelle tilstand, problemadfærd og konfliktzone.
 • Kan se handleplaner for beboerne, både på oversigtsskærm og på den mobile enhed.
 • SMS-advarselssystem til personalet
 
 •  

Brøset eller Brøset Violence Checklist (BVC) er en digital løsning til risikovurdering er nem at anvende og giver et løbende opdateret overblik over borgernes risikoniveau.

BVC løsningen gør det muligt for medarbejderne, at få et let tilgængeligt værktøj, med en hurtig formidling af en risikovurdering, samt nemt overblik over hvilke tiltag, der kan gøres hos den enkelte. 

Når en borger risikovurderes til rød, sendes der automatisk en sms til alle medarbejdere. De har dermed mulighed for, med det samme, at se hvilke parametre den enkelte borger er risikovurderet på, og de kan se hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige at foretage.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Uplanlagt vægttab (Kg)

FORDELE

OM UPLANLAGT VÆGTTAB (Kg)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

Med Ulanlagt Vægttab kan du udregne og registrere borgernes uplanlagte vægttab ved vejning og registreret vægt ændring. Det er også muligt at se observationerne som en kurve på oversigtstavlen.

Uplanlagt vægttab er tilgængeligt både på på tavler og mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Ernærningsvurderingsskema (EVS)

FORDELE

OM ERNÆRINGSVURDERINGSSKEMA (EVS)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

EVS – Ernæringsvurderingsskema på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

En udførlig Handleplan kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Ernæringsvurderingsskema rapporter og oversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Stolegang-test

FORDELE

OM STOLEGANG-TEST

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

En udførlig vejledning kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test skema rapporter og målingsoversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

VAS score - Vurdering af smerter

FORDELE

OM VAS SCORE

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

Scoren vurderes på en skala fra 1-10 også indikeret ved smileys for borgerens smerteniveau.

VAS score kan anvendes på mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

FORDELE

OM CAM

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

Her undersøges der for symptomer der kan give mistanke om nedsat opmærksomhed og kognition (tænkeevne) hos den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Body Mass Index (BMI)

FORDELE

OM BMI

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere

Løsningen beregner den enkelte borgeres BMI-tal ud fra indtastning af borgerens vægt og højde.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Luk menu