Pallas digitale NORD

NORD – en digital løsning i Pallas Care serien baseret på Tom Kitwoods tanker, rehabiliterende pleje & personcentreret omsorg – Et valideret redskab udviklet med og i praksis, der ser på det hele menneske og ikke kun på demens.
NORD – Neutralt ObservationsRedskab til mennesker med Demens er udviklet af Konsulentfirmaet NORD. Pallas Informatik A/S har indgået et samarbejde med firmaet om en digitalisering af redskabet.  I den nationale demenshandlingsplan 2025, er et af de 5 fokusområder ”bedre kvalitet i pleje og omsorg og rehabilitering”.

Udvidet produktbeskrivelse

Data fra NORD-observationer indsamles for den enkelte borger i dagligdagen, over en periode på 1-2 uger, hvorefter data opsummeres og registreres ved afkrydsning svarende til de 5 behov. Metoden er intuitiv og enkel, og giver et hurtigt overblik over borgerens opfyldte og uopfyldte behov.

Det anbefales, at observationerne gennemføres således, at to medarbejdere observerer samme borger. Denne metode øger mulighederne for at flere nuancer kan registreres.

 

Intuitiv App, der er let at administrere og kan anvendes af alle faggrupper

Den digitale løsning er en webbaseret App, der betjenes på mobile enheder såsom smartphones, IPads og tablets og på pc, uafhængig af elektroniske omsorgssystemer. App’ en bygger digitalt på konceptet i Pallas Digital Tidlig Opsporing med Hjulet, der er kendt og anvendes i en række danske kommuner.

Fra NORD i papir form til ny digital løsning

Med NORD i digital version optimeres selve metoden, fordi den digitale version:

  • Øger det intuitive i anvendelsen af NORD gennem nyt design bygget op omkring triagefarverne rød, gul og grøn samt en klikfunktion.
  • Sikrer, at data lagres med det samme
  • Straks præsenterer de lagrede observationer i enkle og overskuelige rapporter, oversigt over borgere og visning af alle observationer for den enkelte borger.
  • Optimerer muligheden for også at dele observationer digitalt og visuelt med kolleger (og borger/pårørende) på den digitale oversigt.

Få mere viden om Pallas digitale NORD

Prøv pallas digitale nord

Indrapportering – benyttes til registering på borgere.

Oversigtstavle – benyttes til overblik over registeringer foretaget på borgere.

Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Kom godt i gang – læs her.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registeringer bliver slettet hver nat.

Få mere viden og information

Link til mere viden om NORDwww.redskab-nord.dk

Konsulentteamet NORD: For evt. yderligere spørgsmål vedrørende det faglige i metoden NORD, er I velkomne til at kontakte Mette Andresen, OT, MSC & Ph.d. E: metteandresen8@gmail.com T: 0045 20583868 

Pallas Informatik: Vi besvarer spørgsmål og demonstrerer også gerne den digitale løsning for jer.

Et tværfagligt redskab, der kan opfange udækkede behov for deltagelse i hverdagsaktiviteter hos borgere med moderat til svær demens

NORD er et valideret redskab udviklet med og i praksis (www.redskab-nord.dk). Redskabet tager afsæt i Tom Kitwoods teori om personcentreret pleje og omsorg (Kitwood T, 2010). Det bygger på opfyldelse af de 5 basale psykologiske behov: trøst, bevare identitet, tilknytning, inklusion og meningsfuld beskæftigelse.

Konsulentteamet NORD har ved flere lejligheder optrådt på Demensdagene på opfordring af Nationalt Videncenter for Demens. NORD er siden 2015 blevet udbredt i hjemmepleje og plejehjemssektoren i ni kommuner i Danmark. 

De institutioner og kommuner, der allerede anvender NORD, har ved opfølgende interviews blandt andet udtalt, at de oplever øget faglighed og øget kvalitet i det daglige arbejde. Ligeledes at NORD er et brugbart redskab, der passer godt ind i dagligdagen, og ikke mindst, at man i langt højere grad end før, oplever sig i stand til at invitere til og planlægge aktiviteter, der øger trivsel og aktiv deltagelse blandt borgere med demens.

Luk menu