Plejecentre & Hjemmeplejen

Arbejder du i et plejecenter eller i hjemmeplejen? 
så kan vi hjælpe dig.

Introduktion til Pallas' digitale løsninger

Spar tid på registreringer og oplæring

Let og hurtig oplæring af nye medarbejdere gennem intuitiv brugerflade. Mindre indtastning, mindre bøvl. Mere tid til pleje og omsorg.

Færre indlæggelser

Digital tidlig opsporing gør det nemmere at opspore tidlige sygdomstegn, der medfører færre indlæggelser og bedre livskvalitet for borgerne.

Borger-sikkerhed

Bedre beskyttelse af borgernes persondata samt opfølgning på borgernes sager.

Styrket tværfagligt samarbejde

Øget faglig sparring mellem medarbejdere og bedre overlevering ved vagtskifte og på tværs af teams/afdelinger.

Hurtigt og præcist ledelses-overblik

Bedre prioritering af opgaver, bedre ledelsesoverblik og rapportgenerering, som sikrer fælles sprog og stringent behandling af borgerne.

Plejecenter- & Hjemmepleje-pakken: Digitale løsninger

I Plejecenter- & Hjemmepleje-pakken får I de digitale løsninger: Tidlig Opsporing, CareView og Sårtriage-pakken. I får også mulighed for at vælge tillægsmoduler, så I kan løse netop de udfordringer I står med og være på forkant. Ønsker I andre løsninger som løser netop jeres unikke behov, så tager vi gerne en uforpligtende snak med jer om skræddersyede løsninger.

Tidlig Opsporing (T.O.) – ved Ændringsskema eller Hjulet – er et digitalt oversigtsværktøj, der hjælper frontpersonalet til hurtigt og nemt at registrere hverdagsobservationer om borgeren via smartphone, tablet eller på en digital oversigtstavle.

CareView er en digital oversigtstavle over visiterede borgere. CareView er med til at sikre overblik, prioritere  arbejdsopgaver og skabe god tværfaglig kommunikation for kommunens sundhedsfaglige personale.

Med Sårtriage-pakken får I bedre overblik over tilstanden på borgernes sår. Fås nu med statistikdel så ledere og medarbejdere altid kan følge med i status og udvikling indenfor og på tværs af fx sårdiagnoser og distrikter.

COVID-19 opsporings løsningen er en web-baseret APP til tidlig opsporing af tegn på smitte.
App’en muliggør hurtig respons og overvågning af smittetilfælde

Systematisk og tidlig opsporing af ensomhed hos ældre borgere på plejehjem eller med hjemmehjælp.

Tillægsmodulet Uplanlagt vægttab på den mobile enhed. Her foretages registrering af vejning og vægt ændring.

EVS på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere.

Vid mere om de enkelte løsninger

PLEJECENTER / HJEMMEPLEJE-PAKKE

Tidlig Opsporing

FORDELE

OM TIDLIG OPSPORING

 • Mindre tidsforbrug: Hurtig oprettelse af borgere i systemet og registreringer af observationer sikrer tidsbesparelser. I gennemsnit 15 minutter pr. indskrivning og 8 minutter pr. observation.
 • Mere omsorg: De opnåede tidsbesparelser sikrer mere tid til borgernær pleje og omsorg.
 • Hurtigt overblik over borgerens aktuelle sundhedstilstand muliggør en prioriteret og hurtig indsats.
 • Bedre tværfaglig kommunikation: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag, som mindsker misforståelser og styrker faglig sparring i teamet.

‘Tidlig Opsporing’ (T.O.) er et digitalt oversigtsværktøj, der hjælper frontpersonalet til at kunne opspore tidlige tegn på sygdom hos ældre borgere. Plejepersonalet registrerer hurtigt og nemt hverdagsobservationer om borgeren via smartphone/tablet og får på en digital oversigtstavle et løbende overblik over borgernes tilstande. Således sparer plejepersonalet tid på registreringer og får mere tid borgernær pleje og omsorg.

T.O. skaber et overblik i plejepersonalets travle hverdag, hvor de registrerede informationer på borgerne løbende overføres til en digitale oversigtstavle. Der er også mulighed for at udtrække statistik og grafer over borgerne, distriktet eller det enkelte center for et strategisk overblik.

Pallas Care Digitale Tidlig Opsporing har to grundmoduler. Det betyder at der, som udgangspunkt, vælges om der skal triageres ud fra Hjulet eller Habituelskema/Ændringsskema.

T.O. har et bredt udvalg af tillægsmoduler, der tilgodeser jeres lokale behov. Løsningen kan til fulde integreres med jeres eksisterende omsorgssystem (KMD Nexus eller Systematics Cura).

Tidlig opsporing

Se introduktionsvideo her

Kom godt i gang – LÆS HER.
 • Indrapportering – benyttes til registrering af borgere.
 • Oversigtstavle – benyttes til overblik over registreringer foretaget på borgere.
 • Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registreringer bliver slettet hver nat.

CareView

FORDELE

OM CAREVIEW – OVERSIGTSTAVLE

 • Lettilgængeligt overblik over centerets borgere, indgåede aftaler, tilknyttet personale, særlige opmærksomhedspunkter, belægning mv.
 • Effektiv koordinering: Hurtig tildeling af personale – f.eks. Sårsygeplejerske, fysioterapeut mv. – til den enkelte borger. Udrydder dobbeltregistreringer og sparer tid.
 • Fagligt fællesskab: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag som styrker den faglige vidensudveksling. Det faciliterer en stringent, kvalificeret og hurtig borgerrettet indsats.
 • Ledelsesoverblik: Udtræk af data og statistik fordrer en hurtig, evidensbaseret og prioriteret indsats.

CareView er en digital overblikstavle, der giver en opdateret oversigt over hver enkelt borger på et plejecenter eller -afdeling. CareView giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at iværksætte en hurtig og kvalificeret indsats.

CareView skaber optimal kommunikation for kommunens personale og borgeren opnår kontinuitet igennem hele forløbet, selvom mange forskellige serviceydelser og aktører er i spil.

CareView sikrer, at kommunens sundhedspersonale hele tiden kan følge med i, hvor teamet er i processen med den enkelte borger, hvilke opgaver der kommer, hvilke der er løst, og hvordan de skal prioriteres.

Med CareView opnås et samlet realtidsbillede over, hvor i processen kommunen/borgeren er. Det forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen og dokumentationen af de enkelt aktørers opgaveløsning.

Løsningen er fleksibel og kan tilpasses jeres behov fx ved sidevisninger og kolonne tekst

CAREVIEW

Se introduktionsvideo her

Afspil video
Sårtriage-pakke

FORDELE

OM SÅRTRIAGE-PAKKEN

 • Enkelt og nemt overblik over tilstanden på borgerens sår.
 • Statistikudtræk til ledere og medarbejdere for bedre koordinering af forebyggelsesindsatsen.
 • Mindre tid på registreringer af sår.
 • Øget faglighed og vidensdeling i plejepersonalets team.
 •  

Pallas’ Digital Sårtriage er et digitalt værktøj, der  giver plejepersonalet et hurtigt og nemt overblik over tilstanden på borgernes sår.

Dette vises med (triage) farverne grøn, gul eller rød, der indikerer sårets tilstand. Plejepersonalets observationer på de mobile enheder vises også med det samme på en digital oversigtstavle på kontoret.

Med den nye statistik-del har ledere og medarbejdere altid overblik over status og udvikling indenfor og på tværs af fx sårdiagnoser og distrikter.

Digital Sårtriage styrker det faglige fokus, den forebyggende indsats og de tværsektorielle forløb. Det øger sårhelingspotentialet, reducerer udgifter til fx sårbehandling, hospitalsindlæggelse, sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

COVID-19 opsporings løsning

Nyhed: Digital COVID-19 opsporings løsning

Vi har, som svar på COVID-19 krisen, udviklet en app til tidlig opsporing af tegn på smitte. Løsningen er udviklet til at være let, hurtig og brugervenlig. Det er vores mål at løsningen skal assistere brugerne til at monitorer smitte og data fra vores app vil medvirke til at danne et lokalt overblik over formodet smittespredning.
TILLÆGSMODULER
Tidlig opsporing af ensomhed

FORDELE

OM ENSOMHEDSMODULET

 • Være med til at opspore tidlige tegn på ensomhed

 • Fagligt overblik over borgerens forløb og udvikling

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Bedre udnyttelse af jeres ressourcer

 • Mindre tid på registrering 

 • Forbedrer ledelsesinfomationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

Hver 4. ældre føler sig ensom (KL’s Ældrekonference 2017). Derfor har Pallas Informatik i samarbejde med Greve Kommune og Ældresagen udviklet en systematisk og digital tidlig opsporing, der sætter foksus på bekæmpelse af ensomhed hos ældre borgere i plejehjem og i hjemmeplejen.

Vores digitale triageringsprogram ’Ensomhedsopsporing’ hjælper den faglige plejepersonale med hurtigt og effektivt at notere observationer om ensomhed hos borgerne. Således er løsningen med til at skabe overblik over udvikling og patientens forløb med digital indtastning fra plejepersonalet på skærm eller mobile enheder.

I en travlt hverdag giver vores løsning plejepersonalet mulighed for hurtigt at skabe sig et overblik over informationer på patienten, så tidlige tegn på ensomhed opdages. Med Ensomhedsopsporing kan I bedre prioritere og planlægge indsatser og bedre udnytte jeres ressourcer. Både i privat og kommunalt regi.

Ensomhedsopsporing er et tillægsmodul til programmet Tidlig Opsporing, men kan tilpasses og justeres efter jeres ønsker og behov. Løsningen  kan også bestilles uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Uplanlagt vægttab (Kg)

FORDELE

OM UPLANLAGT VÆGTTAB (Kg)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

Med Ulanlagt Vægttab kan du udregne og registrere borgernes uplanlagte vægttab ved vejning og registreret vægt ændring. Det er også muligt at se observationerne som en kurve på oversigtstavlen.

Uplanlagt vægttab er tilgængeligt både på på tavler og mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Ernærningsvurderingsskema (EVS)

FORDELE

OM ERNÆRINGSVURDERINGSSKEMA (EVS)

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

EVS – Ernæringsvurderingsskema på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

En udførlig Handleplan kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Ernæringsvurderingsskema rapporter og oversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Stolegang-test

FORDELE

OM STOLEGANG-TEST

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

En udførlig vejledning kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test skema rapporter og målingsoversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

VAS score - Vurdering af smerter

FORDELE

OM VAS SCORE

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

Scoren vurderes på en skala fra 1-10 også indikeret ved smileys for borgerens smerteniveau.

VAS score kan anvendes på mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

FORDELE

OM CAM

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

Her undersøges der for symptomer der kan give mistanke om nedsat opmærksomhed og kognition (tænkeevne) hos den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Body Mass Index (BMI)

FORDELE

OM BMI

 • Mindre tid på registrering

 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver

 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

 
 •  

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere

Løsningen beregner den enkelte borgeres BMI-tal ud fra indtastning af borgerens vægt og højde.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.

Luk menu