Tidlig Opsporing

Digital løsning til Tidlig Opsporing og Triage

En digital oversigtstavle hjælper hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og personalet på plejecentre med at reagere på tidlige sygdomstegn hos ældre borgere.

Digital oversigtstavle sikrer fuldt overblik

Løsningen består af registrering hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationen bliver sendt til en oversigtstavle, som løbende bliver opdateret. Det sikrer fuldt overblik og gør det muligt for sundhedspersonalet at reagere hurtigt på ændringer i borgerens tilstand.

Fokus på borgerens tilstand

Løsningen monitorerer borgernes tilstand centralt og mindsker risikoen for fejl og misforståelser ved rapportering imellem teams, da alle har nem adgang til de samme, relevante oplysninger.

Input bliver behandlet og kan udmøntes i eksisterende score-systemer, dokumentation og statistik.

Se video om Tidlig Opsporing

Tryk på videoen for at afspille den!

Prøv Digital Tidlig Opsporing - Hjulet

Indrapportering – benyttes til registering på borgere.

Oversigtstavle – benyttes til overblik over registeringer foretaget på borgere.

Login information – LoginID: demo1. Adgangskode: demo1.

Kom godt i gang – læs her.

Der benyttes fiktive borgere i demo miljøet.
Alle registeringer bliver slettet hver nat.

Baggrunden bag Tidlig Opsporing

sst_to_2017

Læs mere om den faglige baggrund for Tidlig Opsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Fordele ved digital oversigtstavle til Tidlig Opsporing

Den digitale løsning til Tidlig Opsporing er fuldt skalerbar og kan nemt tilpasses den enkelte kommunes eksisterende omsorgssystem. I dag har Tidlig Opsporing integration til KMD Care.

Tidlig Opsporing kan desuden udbygges med tillægsmodulerne til EWS/TOBS – Måling af vitale værdier og I Sikre Hænder – Tryksårspakke, samt med kommunens øvrige skemaer, fx

 • Ernæringsvurderingsskema
 • Væskeskema
 • Vendeskema
 • Etc.

Desuden kan løsningen nemt suppleres med opmærksomhedsmarkeringer såsom kroniker-, tryksår, diabetes, KOL, hjertemarkeringer, etc.

 • Overblik over borgere i risikogruppen
 • Bedre overblik over borgeres sundhedstilstand
 • Mulighed for prioritering af indsats
 • Hurtig reaktion på sygdomstegn
 • Bedre (tværfaglig) kommunikation
 • Minimering af indtastningstid pr. rapport
 • Færre indlæggelser af borgere
 • Højere livskvalitet hos borgere
Luk menu