Pallas Informatik A/S

LIDT OM OS

Pallas Informatik er first mover på digitalisering af arbejdsgange og processer i ældre omsorgen. Vores innovative digitale løsninger skaber struktur og reducerer tidsforbrug i plejepersonalets arbejde således at borgere oplever en bedre omsorg og pleje, mens kommunen opnår effektivitetsbesparelser der stiller dem bedre til at løse fremtidens udfordringer på ældreområdet.

 

KORT OM - PALLAS CARE DIGITALE PRODUKTER

Digital Tidlig Opsporing

Tidlig Opsporing består af registrering hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationerne sendes direkte til oversigtstavlen. Registreringerne er enkle at foretage via. tekst og ikoner.

Tidlig Opsporing kan leveres både med integration og uden integration. Integrationen indebære hentning af brugere, borgere, områder/distrikter og knytningen imellem. Såfremt at de enkelte skemaer eksisterer i omsorgssystemet, så kan vi integrere til skemaerne (f.eks. TO - Hjulet og TOBS).
 

Grundmodul:

 

Tillægsmoduler:

 

Alle moduler er udviklet i samarbejde med kunderne, og det er vigtigt for os, at vi altid tilpasser løsninger til den enkelte kommune.

* Tillægsmoduler som følger med ved køb af TO - grundmodul.

Klik her for at læse mere om Pallas Care Digital Tidlig Opsporing og tillægmoduler

 

Brøset

Brøset er et screeningsværktøj til forebyggelse af vold. Her kan personalet, lave deres risikovurdering af borgere/beboere og oprette Handleplan for den enkelte borger/beboer.

Brøset er udviklet primært til psykiatriske bosteder.

Brøset kan leveres både med integration og uden integration til omsorgssystemet. Såfremt Brøset er tilgængelig som skema i omsorgssystemet, så kan vi integrere til skemaet.

 

CareView (Afd.-tavle) – Planlægnings- og oversigtsværktøj

I CareView vises alle relevante oplysninger på en overskuelig måde for den enkelte borger. Systemet er opbygget, så det er let at sortere og gå i dybden med den information, som er beskrevet under hver borger, f.eks. kost, særlige behov, aftaler, osv.
Det er en fleksibel løsning som vi nemt kan tilpasse efter jeres behov.

CareView er udviklet i samarbejde med nuværende kunder og henvender sig primært til plejecentre, rehabiliteringscentre og bosteder.  

CareView kan leveres med integration til omsorgssystemet og uden som en stand-alone løsning.

Klik her for at se vores introduktionsvideo på CareView

 

CareTime – Opgavestyringsværktøj

CareTime samler registreringer og opgaver ét sted. Den hjælper til at huske planlagte opgaver, og den giver mulighed for at planlægge efter ressourcer, tid og prioritering.
Omfatter også medicin, planlagte undersøgelser og meget mere.

CareTime leveres kun som en stand-alone løsning i øjeblikket, dvs. uden integration til omsorgssystem.

Klik her for at se video om CareTime

 

NORD – Neutralt ObservationsRedskab til Demens

NORD - Neutralt ObservationsRedskab til mennesker med Demens er et valideret tværfagligt redskab til plejehjemssektoren udviklet af konsulentfirmaet NORD.
Redskabet kan opfange udækkede behov for deltagelse i hverdagsaktiviteter hos borgere med moderat til svær demens. NORD er let tilgængeligt, og kan anvendes af alle faggrupper.

Pallas digitale NORD kan leveres både med integration og uden integration til omsorgssystemet. Såfremt der er et matchende skema i omsorgssystemet, så kan vi implementere integration til skemaet.

Klik her for at se det afholdte webinar for Pallas digitale NORD

Klik her for at få mere viden om Pallas digitale NORD

 

LINKS

Læs mere om Pallas Care digitale løsninger på vores hjemmeside

Find os også på www.comdia.com