En sundheds løsning til omsorg

Smart Center er en modulopbygget og kundetilpasset indrapportering og oversigtstavle løsning, der tilpasses informationsbehovet og understøtter arbejdsprocesserne i omsorgssektoren. Smart Center kan leveres enten med integration til et eksisterende omsorgssystem eller som en selvstændig løsning.

Desuden har vi en række ekstra moduler, som kan tilkøbes og kører helt gnidningsfrit i Smart Center løsningen. Alle moduler kan integreres i omsorgssystemet, hvor der er – eller oprettes – skemaer til formålet.

Vi har defineret en ”åben platform strategi” for vores Smart Center løsning.

Smart Center løsningen består af:

Mobil app til input af TO observationer og opgave- og borgeroversigt

4 digitale oversigtstavler med visning af indrapporteringer, borgernes status, og kommende aftaler/opgaver*

Oversigter, rapporter, statistikker til brug for benchmarking og fremadrettede tiltag

*Opgaver kan omhandle behandlinger, medicintildeling, fysioterapi, ergoterapi, frisør, tandlæge, sociale aftaler, pårørende besøg og meget mere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet eller oprettes direkte på tavlen af ledere og personale.

Smart Oversigt giver et overblik over flere borgere med navn, billede, lokation og tilhørende triageringer og andre observationer. Dertil tidspunkt for seneste observation, samt kommende aftaler. Der er mulighed for at filtrere oversigten ud fra forskellige parametre, såsom område/distrikt/team og observationstypen. Dette skaber et nemt og visuelt overblik over borgerne.

Smart Borger zoomer ind og viser et mere detaljeret overblik over borgerspecifikke triageringer og andre observationer som f.eks. TOBS, ISH og Covid-19 symptomer. Derudover vises en oversigt over f.eks. kontaktpersonale, mål og indsatser, medicinliste, kost og særlige behov og hjælpemidler. Endelig vises også her en detaljeret oversigt over planlagte og evt. ikke udførte opgaver/aftaler.

Smart Status er en skræddersyet overblikstavle, hvor de grundlæggende oplysninger på borgerne, som vises i Smart Borger, kan opdateres. Det er også her personalet kan ændre på borgerens aktuelle stue/bolig. Informationerne kan tilpasses de individuelle ønsker der måtte være pr. center.

Smart Plan er en tidslinjevisning, som giver et overblik over opgaver/aftaler som er tilknyttet de enkelte borgere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet, men det er også muligt at oprette andre typer opgaver/aftaler på borgerne f.eks. sociale events. Evt. overskredne opgaver/aftaler følger med tidslinjen indtil kvitteret udført. Smart Plan bliver dermed en digital erstatning af spiralkalenderen.

Tidlig Opsporing (T.O.) af sygdomstegn

‘Tidlig Opsporing’ (T.O.) er et digitalt oversigtsværktøj, der hjælper frontpersonalet til at kunne opspore tidlige tegn på sygdom hos ældre borgere. Plejepersonalet registrerer hurtigt og nemt hverdagsobservationer om borgeren via smartphone/tablet og får på en digital oversigtstavle et løbende overblik over borgernes tilstande. Således sparer plejepersonalet tid på registreringer og får mere tid borgernær pleje og omsorg.

T.O. skaber et overblik i plejepersonalets travle hverdag, hvor de registrerede informationer på borgerne løbende overføres til en digitale oversigtstavle. Der er også mulighed for at udtrække statistik og grafer over borgerne, distriktet eller det enkelte center for et strategisk overblik.

T.O. har et bredt udvalg af tillægsmoduler, der tilgodeser jeres lokale behov. Løsningen kan til fulde integreres med jeres eksisterende omsorgssystem (KMD Nexus eller Systematics Cura).

Her kan du læse om Roskilde Kommunes brug af Tidlig Opsporing

Præsentationsvideo af Smart Center med Tidlig Opsporing

Play Video

Fordele: frontpersonale

  • Mindre tidsforbrug: Hurtig oprettelse af borgere i systemet og registreringer af observationer sikrer tidsbesparelser. I gennemsnit 15 minutter pr. indskrivning og 8 minutter pr. observation.
  • Mere omsorg: De opnåede tidsbesparelser sikrer mere tid til borgernær pleje og omsorg.
  • Hurtigt overblik over borgerens aktuelle sundhedstilstand muliggør en prioriteret og hurtig indsats.
  • Bedre tværfaglig kommunikation: Sikrer et fælles erfaringsgrundlag, som mindsker misforståelser og styrker faglig sparring i teamet.
  • Intet videnstab: Al viden er tilgængelig for alle i teamet og fordrer faglig diskussioner og udvekslinger, som kvalificerer den borgernære indsats. Løsningen er intuitiv og nem at lære og kræver næsten ingen oplæring af nye / skiftende medarbejdere.

Fordele: kommunalt

  • Færre indlæggelser: Tidlig opsporing forebygger indlæggelser. Det er ikke bare noget vi påstår, men noget vi påviser.
  • Økonomisk gevinst: Færre indlæggelser medfører store besparelser på kommunal medfinansiering af indlæggelser og på sygepleje efter udskrivning. Efter højst tre år, har vores løsning tjent sig selv hjem – herefter er det en ren besparelse.
  • Højere livskvalitet: Tidlig opsporede sygdomstegn og forebyggede indlæggelser medfører flere sunde leveår i eget hjem og giver borgerne øget livskvalitet.
  • Tidsbesparelser: Mindre tid brugt på registreringer (i gennemsnit 15 minutter pr. indskrivning og 8 minutter pr. observation) frigiver mere tid til plejeopgaver.
  • Statistikudtræk til ledere og medarbejdere fordrer strategisk koordinering og danner basis for en evidensbaseret indsats.

Vid mere: Hvordan fungerer tidlig opsporing i praksis?

Løsningen består af registrering hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationen bliver sendt til en oversigtstavle, som løbende bliver opdateret. Det sikrer fuldt overblik og gør det muligt for sundhedspersonalet at reagere hurtigt på ændringer i borgerens tilstand.

Den digitale løsning kan rent visuelt både et hjul (også kaldet Roskildehjulet) og eller kan være en skemaoversigt, som løbende ændres (et såkaldt Ændringsskema). De er begge brugervenlige, visuelle og intuitive, hvilket er efterspurgt i en sektor, med flere medarbejdere, der kan have sproglige udfordringer.

Hverdagsobservationerne har 6 kategorier ud fra styrelsers anbefalinger: psykisk og socialt, hjemmet, hverdagsaktiviteter, spise og drikke, fysiske klager og medicin. Hver kategori har underpunkter som farves gul eller rød efter hvorvidt der er sket en kraftig ændring hos borgeren (triagering). Når plejepersonalet gemmer registreringen kan sygeplejeledelsen med det samme se det på sin skærm.