En sundheds løsning til omsorg

Smart Center er en modulopbygget og kundetilpasset indrapportering og oversigtstavle løsning, der tilpasses informationsbehovet og understøtter arbejdsprocesserne i omsorgssektoren. Smart Center kan leveres enten med integration til et eksisterende omsorgssystem eller som en selvstændig løsning.

Desuden har vi en række ekstra moduler, som kan tilkøbes og kører helt gnidningsfrit i Smart Center løsningen. Alle moduler kan integreres i omsorgssystemet, hvor der er – eller oprettes – skemaer til formålet.

Smart Center løsningen består af:

Mobil app til input af TO observationer og opgave- og borgeroversigt

4 digitale oversigtstavler med visning af indrapporteringer, borgernes status, og kommende aftaler/opgaver*

Oversigter, rapporter, statistikker til brug for benchmarking og fremadrettede tiltag

*Opgaver kan omhandle behandlinger, medicintildeling, fysioterapi, ergoterapi, frisør, tandlæge, sociale aftaler, pårørende besøg og meget mere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet eller oprettes direkte på tavlen af ledere og personale.

Smart Oversigt giver et overblik over flere borgere med navn, billede, lokation og tilhørende triageringer og andre observationer. Dertil tidspunkt for seneste observation, samt kommende aftaler. Der er mulighed for at filtrere oversigten ud fra forskellige parametre, såsom område/distrikt/team og observationstypen. Dette skaber et nemt og visuelt overblik over borgerne.

Smart Borger zoomer ind og viser et mere detaljeret overblik over borgerspecifikke triageringer og andre observationer som f.eks. TOBS, ISH og Covid-19 symptomer. Derudover vises en oversigt over f.eks. kontaktpersonale, mål og indsatser, medicinliste, kost og særlige behov og hjælpemidler. Endelig vises også her en detaljeret oversigt over planlagte og evt. ikke udførte opgaver/aftaler.

Smart Status er en skræddersyet overblikstavle, hvor de grundlæggende oplysninger på borgerne, som vises i Smart Borger, kan opdateres. Det er også her personalet kan ændre på borgerens aktuelle stue/bolig. Informationerne kan tilpasses de individuelle ønsker der måtte være pr. center.

Smart Plan er en tidslinjevisning, som giver et overblik over opgaver/aftaler som er tilknyttet de enkelte borgere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet, men det er også muligt at oprette andre typer opgaver/aftaler på borgerne f.eks. sociale events. Evt. overskredne opgaver/aftaler følger med tidslinjen indtil kvitteret udført. Smart Plan bliver dermed en digital erstatning af spiralkalenderen.