Et digitalt værktøj til omsorg

Smart Center er en modulopbygget og kundetilpasset indrapportering og oversigtstavle løsning, der tilpasses informationsbehovet og understøtter arbejdsprocesserne i omsorgssektoren. Smart Center kan leveres enten med integration til et eksisterende omsorgssystem eller som en selvstændig løsning.

Spar tid

Løsningerne er skræddersyede, brugervenlige og let tilpasselige, så frontpersonalet får ekstra tid til omsorg og pleje.

Prioritér indsatser

Det interaktive og altid opdaterede borgeroverblik, gør det nemmere for ledelse og personale at prioritere blandt arbejdsopgaverne.

Øg livskvalitet

Færre indlæggelser gennem tidlig opsporing giver bedre økonomi, øger livskvaliteten og styrker arbejdsglæden.

Arbejd på tværs

Gennem kundedrevet produktudvikling understøttes de faglige arbejds-processer og det tværfaglige samarbejde fremmes.

Håndter data sikkert

Certificeret integration med omsorgssystemet giver sikker opbevaring af data og overholder GDPR regelsættet.

Dokumentation og overblik giver effektiv pleje med borgeren i centrum

Løsninger fra Pallas giver struktur og ensartethed i plejen af borgere og reducerer behovet for komplicerede rapporter, samtidig gives medarbejdere mere tid til ”arbejdet med varme hænder” da dobbelt registreringer undgås.

Grundkernen i Pallas’ løsninger til plejesektoren er vores Smart Center. 

Smart Center er rammen om alle de observations- og specialløsninger vi leverer til vores kunder. 

Samtidig giver Smart Center brugerne mulighed for selv at supplere med alle relevante borger informationer og kan dermed fuldt ud erstatte brugen af traditionelle whiteboardtavler. 

Bruger orienteret løsningsudvikling

Når vi udvikler og implementerer løsninger i kommuner og pleje institutioner, er den daglige bruger det vigtigste element, til at få en succesfuld løsning etableret og anvendt i dagligdagen. Brugeren er med til at definere hvilke informationer, der skal vises og hvor, samt sikre optimering af effektive arbejdsrutiner. Denne metode sikrer ejerskab af løsningen og sikrer at nødvendige observationer og informationer bliver registreret. Det giver mindre rapport tid og mere tid til borgere, og dermed øges kvaliteten i plejen og omgangen med borgeren.

Smart Center løsningen består af:

Smart Oversigt giver et overblik over flere borgere med navn, billede, lokation og tilhørende triageringer og andre observationer. Dertil tidspunkt for seneste observation, samt kommende aftaler. Der er mulighed for at filtrere oversigten ud fra forskellige parametre, såsom område/distrikt/team og observationstypen. Dette skaber et nemt og visuelt overblik over borgerne.

Smart Borger zoomer ind og viser et mere detaljeret overblik over borgerspecifikke triageringer og andre observationer som f.eks. TOBS, ISH og BVC. Derudover vises en oversigt over f.eks. kontaktpersonale, mål og indsatser, medicinliste, kost og særlige behov og hjælpemidler. Endelig vises også her en detaljeret oversigt over planlagte og evt. ikke udførte opgaver/aftaler.

Smart Status er en skræddersyet overblikstavle med kolonner, hvor personalet selv vælger hvilke borgeroplysninger der ønskes vist. Dermed fungerer Smart Status som personalets erstatning for en klassisk whiteboardtavle, med en altid opdateret digital oversigt over alle ønskede informationer. Der kan både indskrives ønskede oplysninger direkte på tavlen (eller via tastatur), vælges mellem punkter fra en prædefineret liste (f.eks. kontaktpersoner eller særlige behov), eller hentes informationer direkte fra omsorgssystemet (f.eks. medicin liste eller helbredsoplysninger). Alle informationer vises i den ønskede rækkefølge.

Smart Plan er en tidslinjevisning, som giver et overblik over opgaver/aftaler som er tilknyttet de enkelte borgere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet og omhandle behandlinger, medicintildeling, fysioterapi, ergoterapi, frisør, tandlæge, sociale aftaler, pårørende besøg og meget mere. Derudover er det også muligt at oprette andre typer opgaver/aftaler på borgerne f.eks. sociale events direkte i Smart Plan. Evt. overskredne opgaver/aftaler følger med tidslinjen indtil kvitteret udført for. Smart Plan bliver dermed en digital erstatning af spiralkalenderen.

Observation og dagplan APP

Vores APP indeholder adgang til de løsningsmoduler som du har tilkøbt til din løsning. Det betyder at du kan fra APP foretage observations for TO = Tidlig Opsporing, TOBS (EWS) = Tidlig Opsporing Begyndende Sygdom, ISH = I Sikre Hænder med Sår Triage baseret på Braden Skalaen og Trivsel = Demens observationer baseret på Kitwood blomsten.

Derudover har APP’en også en dagplan del under TO delen, hvor visiterede ydelser, medicin indtagelse og andre aftaler vises og markeres når de er færdiggjorte.

Smart_Center_Lodret_4x

Moduler

Desuden har vi en række ekstra moduler, som kan tilkøbes og kører helt gnidningsfrit i Smart Center løsningen. Alle moduler kan integreres i omsorgssystemet, hvor der er – eller oprettes – skemaer til formålet.

Velfærdsteknologi

Vi har defineret en ”åben platform strategi” for velfærdsteknologi til vores Smart Center løsning.

Fleksibel pris- og licensstruktur

Pallas’ digitale løsninger kan anskaffes både som pakkeløsninger eller som stand-alone løsninger. Med andre ord kan vi hurtigt tilpasse os jeres behov til attraktive priser. Vi tilpasser modulerne til jeres behov og yder effektiv og hurtig support i licensperioden. Opstår der undervejs nye behov og ønsker, tilføjer vi disse til jeres eksisterende moduler. 

da_DK

Login