Et digitalt værktøj til omsorg

Smart Center er en modulopbygget og kundetilpasset indrapportering og oversigtstavle løsning, der tilpasses informationsbehovet og understøtter arbejdsprocesserne i omsorgssektoren. Smart Center kan leveres enten med integration til et eksisterende omsorgssystem eller som en selvstændig løsning.

Smart Center løsningen består af:

Smart Oversigt giver et overblik over flere borgere med navn, billede, lokation og tilhørende triageringer og andre observationer. Dertil tidspunkt for seneste observation, samt kommende aftaler. Der er mulighed for at filtrere oversigten ud fra forskellige parametre, såsom område/distrikt/team og observationstypen. Dette skaber et nemt og visuelt overblik over borgerne.

Smart Borger zoomer ind og viser et mere detaljeret overblik over borgerspecifikke triageringer og andre observationer som f.eks. TOBS, ISH og BVC. Derudover vises en oversigt over f.eks. kontaktpersonale, mål og indsatser, medicinliste, kost og særlige behov og hjælpemidler. Endelig vises også her en detaljeret oversigt over planlagte og evt. ikke udførte opgaver/aftaler.

Smart Status er en skræddersyet overblikstavle med kolonner, hvor personalet selv vælger hvilke borgeroplysninger der ønskes vist. Dermed fungerer Smart Status som personalets erstatning for en klassisk whiteboardtavle, med en altid opdateret digital oversigt over alle ønskede informationer. Der kan både indskrives ønskede oplysninger direkte på tavlen (eller via tastatur), vælges mellem punkter fra en prædefineret liste (f.eks. kontaktpersoner eller særlige behov), eller hentes informationer direkte fra omsorgssystemet (f.eks. medicin liste eller helbredsoplysninger). Alle informationer vises i den ønskede rækkefølge.

Smart Plan er en tidslinjevisning, som giver et overblik over opgaver/aftaler som er tilknyttet de enkelte borgere. Opgaverne kan komme fra omsorgssystemet og omhandle behandlinger, medicintildeling, fysioterapi, ergoterapi, frisør, tandlæge, sociale aftaler, pårørende besøg og meget mere. Derudover er det også muligt at oprette andre typer opgaver/aftaler på borgerne f.eks. sociale events direkte i Smart Plan. Evt. overskredne opgaver/aftaler følger med tidslinjen indtil kvitteret udført for. Smart Plan bliver dermed en digital erstatning af spiralkalenderen. 

Smart_Center_Lodret_4x

Moduler

Desuden har vi en række ekstra moduler, som kan tilkøbes og kører helt gnidningsfrit i Smart Center løsningen. Alle moduler kan integreres i omsorgssystemet, hvor der er – eller oprettes – skemaer til formålet.

Åben platform

Vi har defineret en ”åben platform strategi” for vores Smart Center løsning.

Fleksibel pris- og licensstruktur

Pallas’ digitale løsninger kan anskaffes både som pakkeløsninger eller som stand-alone løsninger. Med andre ord kan vi hurtigt tilpasse os jeres behov til attraktive priser. Vi tilpasser modulerne til jeres behov og yder effektiv og hurtig support i licensperioden. Opstår der undervejs nye behov og ønsker, tilføjer vi disse til jeres eksisterende moduler.