Løsningsmoduler

Ud over de 4 oversigtstavler, der indgår i Smart Center løsningen, tilbyder vi en række tillægsmoduler, der gnidningsfrit kan kobles på Smart Center. 

Alle løsningsmoduler fra Pallas kan indgå i Smart Center eller anvendes som individuelle moduler. De består af et indrapporteringsmodul, hvor der registreres observationer og tilstande hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationerne bliver sendt til en digital oversigtstavle, som løbende bliver opdateret. Det sikrer fuldt overblik og gør det muligt for sundhedspersonalet at reagere hurtigt på ændringer i borgerens tilstand. 

Indrapporteringsmodulerne er brugervenlige, visuelle og intuitive, hvilket er efterspurgt i en sektor med flere medarbejdere med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.

Data synkroniseres samtidig med omsorgssystemet (EOJ), det gælder f.eks. både Systematics Cura og KMD Nexus. Dvs. borgere, brugere og organisationer hentes automatisk og observationer afleveres. 

 
T.O.
Systematisk Tidlig Opsporing (T.O) af ...
ISH
I Sikre Hænder der understøtter sår-modul ...
TOBS
Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom ...
BVC
Systematisk Risikovurdering af udsatte ...
Trivsel
Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom ...

Tillægsmoduler