Løsningsmoduler
BVC
ISH
T.O.
T.O. Oversigt
T.O. Rapport
Previous
Next

Ud over de 4 oversigtstavler, der indgår i Smart Center løsningen, tilbyder vi en række løsningsmoduler, der gnidningsfrit kan kobles på Smart Center. 

Alle løsningsmoduler fra Pallas kan indgå i Smart Center eller anvendes som individuelle moduler. De består af et indrapporteringsmodul, hvor der registreres observationer og tilstande hos borgeren med smartphone/tablet, hvorefter informationerne bliver sendt til en digital oversigtstavle, som løbende bliver opdateret. Det sikrer fuldt overblik og gør det muligt for sundhedspersonalet at reagere hurtigt på ændringer i borgerens tilstand. 

Indrapporteringsmodulerne er brugervenlige, visuelle og intuitive, hvilket er efterspurgt i en sektor med flere medarbejdere med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.

Data synkroniseres samtidig med omsorgssystemet (EOJ), det gælder f.eks. både Systematics Cura og KMD Nexus. Dvs. borgere, brugere og organisationer hentes automatisk og observationer afleveres. 

T.O.
Systematisk Tidlig Opsporing (T.O) af ...
ISH
Systematisk sårtriagering – ISH ...
TOBS
Systematisk Helbredsvurdering – TOBS ...
BVC
Systematisk Risikovurdering af udsatte ...
Trivsel
Systematisk trivsels- og ensomheds ...

Tillægsmoduler

Særlige løsninger

Kompetenceprofil
Administration af medarbejder ...
Borgerens eget valg 1
Aktivitetsfremme til bekæmpelse ...
Borgerens eget valg 2
Medbestemmelse i hjemmehjælp ...