Varde – Juli 2021 

I Varde Kommune har de fået tilpasset I Sikre Hænders tryksårspakke, så den opfylder deres behov.

Sammen med Pallas har områdesygeplejerske Marianne Nielsen og hendes team i Varde Kommune specialdesignet en web-app, der kan lige dét, de har brug for, når de arbejder med borgerne.

I Varde Kommune har de nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med IT-virksomheden Pallas IT udvider IT-løsningen Smart Center med en digitaliseret udgave af I Sikre Hænder og derunder tryksårstavlen – og den kan de ikke undvære.

At indgå i en dialog om at udvikle et produkt sammen, så man får sit sundhedsfaglige aftryk på det, det har virkelig været en positiv oplevelse

Marianne Nielsen

Det understreger Marianne Nielsen, der er én ud af otte områdesygeplejersker i Varde Kommune. Her har hun arbejdet siden august 2018. 

Smart Center er Pallas’ overordnede IT-løsning, der kan tilpasses efter behov og integreres i eksisterende omsorgssystemer, så al data samles ét sted. Varde Kommune har siden 2017 brugt Smart Center med Tidlig Opsporing. Integrationen af data til tryksårspakken startede i april i år.

Tavlevisningerne for Tidlig Opsporing og tryksårspakken gør de ansatte mere skarpe på, hvor de skal sætte ind i forhold til blandt andet at forebygge tryksår og andre utilsigtede hændelser. Det betyder, at personalet har bedre tværfaglig kommunikation, bedre overblik over dokumentationen, data de kan trække på, og at de sparer tid. Alt sammen til gavn for borgerne i kommunens ældrepleje.

Marianne Nielsen foran tryksårstavlen fra Pallas. Foto: Marianne Nielsen

Personalet bedre klædt på

Marianne Nielsens kollega, Tine Schultz Esbensen, er risikomanager i Varde Kommune og har 24 års erfaring med sygeplejefaget. Hendes primære opgave er at bidrage til udvikling bl.a. på baggrund af utilsigtede hændelser, så borgere med tilknytning til Varde Kommunes ældrepleje oplever at få en god pleje. Hun mærker en stor forskel, efter at samarbejdet med Pallas om den specialdesignede web-app begyndte i april måned i år. 

“Når man er risikomanager vil man gerne arbejde forebyggende og udviklende for at sikre kvaliteten af plejen, så færrest mulige borgere bliver syge, får funktionstab eller bliver indlagt unødigt,” siger Tine Schultz Esbensen.

Derfor er hun med til at uddanne personalet i Varde Kommune til at kunne indberette utilsigtede hændelser: 

Systemerne er med til at skabe overblik, så medarbejderne lettere kan bringe deres faglighed i spil. Det giver større arbejdsglæde og en større faglig tilfredshed hos personalet

Tine Schultz Esbensen

Det er i hvert fald det, jeg mærker mest, og det, jeg går mest op i,” fortæller Tine Schultz Esbensen.

Tager godt imod den nye web-app

Marianne Nielsen har i tæt samarbejde med Pallas hjulpet til, sparret, osv. for at få designet en app, der hjælper dem med det, de har brug for i Varde Kommune. 

“Personalet har taget rigtig godt imod den, og den er en stor støtte for dem, fordi det hele er samlet ét sted,” fortæller Marianne Nielsen. 

Oversigtstavlen taler sammen med app’en, og derfor er det nemt at mødes og samarbejde foran den. Foto: Pallas

Arbejdsdagen starter foran tavlen

Teamet i Varde Kommune bliver præsenteret for app’en ved indmøde i de enkelte vagter. Her samles personalet ved oversigtstavlen fra Pallas for at gennemgå borgerne ift. Tidlig opsporing og I Sikre Hænder Tryksårspakken.

“Derfor er det også rart, at det ligger i samme system som vores Tidlig Opsporing,” forklarer Marianne Nielsen. 

Hun fortæller, at det længe har været et ønske fra personalets side, at tryksårspakken også var en del at den elektroniske tavlevisning: “Pallas har gjort det muligt, at de forskellige elementer kan ‘tale’ sammen. Det kan f.eks. være, når vi laver en vægtmåling og skriver det i vores journal, så hopper den over i Smart Center, og det er vi virkelig glade for. Så der er klart nogle løsninger, som gør, at det giver mening, at det er bundet sammen, sådan logistisk er det en nemmere løsning. Og det er blevet positivt taget imod,” siger Marianne Nielsen.

Nedbringer tryksår og andre utilsigtede hændelser

En del af Tine Schultz Esbensen arbejdsdag har fokus rettet mod utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse indbefatter, hvis der sker noget for eller hos borgeren, der ikke burde ske. Et fald, et tryksår, forkert medicin, medicinliste, der ikke er opdateret, forkert kost, borgeren bliver afleveret det forkerte sted og lignende. Disse hændelser, når eller hvis de sker, bliver registreret i systemet og sendt til Dansk Patientsikkerhedsdatabasen. På den måde er alle informationer samlet, og de kan bruges til at forebygge, at en lignende utilsigtet hændelse sker. 

Web-app’en har en personfigur, hvor brugeren kan trykke på det sted på kroppen, hvor der er et tryksår og give såret en Braden-score. Indrapporteringen optræder med det samme i resten af systemet, dvs. på oversigtstavler og i andre brugeres web-apps, samt evt. andre omsorgssystemer. Foto: Pallas

Før systemerne var tilpasset Varde Kommunes behov, havde personalet – ligesom mange andre – informationer om borgerne flere forskellige steder. Men nu skal de ikke længere lige have fat i den røde mappe eller den grønne mappe, forklarer Marianne Nielsen: “Det er det smarte med det her – at man skal ét sted hen og kan få det gjort, og det er ét sted, man kigger hen, når man har tavlen og app’en fremme ved indmøde.”

Det gør, at personalet fortsat bliver klogere på og af den data, de har til rådighed i app’en, fordi systemerne taler sammen og derfor også samler data ét sted. De data, kombineret med Pallas’ oversigtstavler og Tidlig Opsporing, giver personalet et større overblik, så de hurtigere kan reagere, hvis de f.eks. har observeret symptomer hos en borger, der senere kan føre til en utilsigtet hændelse.

Positivt samarbejde mellem Varde Kommune og Pallas

Ifølge Marianne Nielsen har det været en positiv oplevelse at samarbejde med Pallas:

Jeg synes, at det har været udfordrende på mange punkter - på den gode måde. Det har generelt været positivt, at man spiller de tekniske løsninger sammen med det sundhedsfaglige - og specielt, at man tænker på slutbrugeren, og det skal være anvendeligt. Det har givet så meget mening for mig at være en del af det

Marianne Nielsen

Ved at få tilpasset Pallas’ IT-løsninger, så de passer til de behov sygeplejersker og SOSU-assistenter står med, når de arbejder med borgerne, er det ikke bare lykkedes Varde Kommune at få en løsning, der er let at bruge, men også et IT-system, der sparer tid: “Det har gjort vores dokumentation, overblik og indrapportering mere smidig i forhold til, at det taler sammen med vores journalsystem, og det ligger i Smart Center. Det er virkelig det, vi har vundet,” afslutter Marianne Nielsen.

Fakta

Hvad er I Sikre Hænder?

  • Er et forbedringsprogram med det formål at skabe en metode til at systematisere ældreplejens arbejdsgange. 
  • Det er udviklet til at forebygge funktionstab og indlæggelser hos borgerne i ældreplejen. Det kan bl.a. være tryksår, medicinfejl eller fald, der kunne være undgået.
  • Det er ikke sikkert, at en borger er i risiko for at få et tryksår nu og her, men kan være i risiko for at få det på sigt. Og det klassificerer dem til at få tilbudt diverse hjælpemidler, særlig ernæring (kost med proteiner), en anden type ble (hvis det er fugt på deres hud), særlige madrasser, puder eller andet trykaflastende.
  • Programmet startede i 2013 og er nu i sin tredje bølge, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag.

Hvad er et tryksår?

  • Et tryksår er et hul på huden. 
  • Det opstår ved et konstant tryk, der får blodet til at forsvinde og derfor huden til at dø – og så går der hul.
  • Ældre borgere risikerer at udvikle tryksår, hvis de sidder eller ligger meget stille, måske fordi de ikke mærker trykket eller ikke har mulighed for at flytte sig.
da_DK

Login