BVC

Fordele

  • Viser beboernes aktuelle risikoscore på oversigtsskærm.
  • Viser oversigt over den enkelte beboers habituelle tilstand, problemadfærd og konfliktzone.
  • Kan se handleplaner for beboerne, både på oversigtsskærm og på den mobile enhed.
  • SMS-advarselssystem til personalet

Om BVC

Brøset eller Brøset Violence Checklist (BVC) er en digital løsning til risikovurdering som er nem at anvende og giver et løbende opdateret overblik over borgernes risikoniveau.

BVC løsningen gør det muligt for medarbejderne, at få et let tilgængeligt værktøj, med en hurtig formidling af en risikovurdering, samt nemt overblik over hvilke tiltag, der kan gøres hos den enkelte. 

Når en borger risikovurderes til rød, sendes der automatisk en sms til alle medarbejdere. De har dermed mulighed for, med det samme, at se hvilke parametre den enkelte borger er risikovurderet på, og de kan se hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige at foretage.

Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing, men kan bestilles og leveres uafhængigt af Tidlig Opsporing.