Pallas_Aktivitetsfremme_IkonAsset 1@4x

Mit Liv - Mit Valg

Borgerens medbestemmelse

Regeringens ældrereform

I forlængelse af regeringens præsentation af deres forslag til en ældrereform tilbyder Pallas IT en digital løsning som kan hjælpe plejesektoren med strukturering og overskuelighed i håndtering af borgernes medbestemmelse af deres visiterede ydelser. 

Løsningen indeholder 2 vigtige punkter af regeringens forslag:
  1. Borgerens mulighed for ændring/flytning af visiterede ydelser! Løsningen er integreret med kommunens omsorgssystem og dennes visitations løsning.
  1. Borgeren har adgang til selvvurderingsskema samt adgang til tilbud i deres kommune, for at imødegå ensomhed gennem øget social interaktion samt råd og vejledning til forbedring af helbred.
Borgerens medbestemmelse af visiterede ydelser.

Løsningen består af en APP beregnet til de ældre, designet iht. retningslinjer fra Ældresagen, et administrationsmodul og en integration til omsorgssystemet.

Løsningen kan naturligvis tilpasses netop jeres ønsker og arbejdsprocesser.

Målgrupper og fordele

Der er flere målgrupper til Mit Liv – Mit Valg.

Borgere i hjemmeplejen

Her er der tale om borgere der modtager hjemmepleje og hvor kommunen kender til borgerens kunnen i dagligdagen.

Her er der fokus på at tilbyde denne gruppe af borgere en mere fleksibel dagligdag, og i højere grad tilgodeser borgerens individuelle – og til tider skiftende – behov.

Det vil give denne borger gruppe en større tilfredshedsgrad med hjemmeplejen i kommunen.  

Borgere, som kan have behov for øget hjælp eller aktivitetstilbud

Denne gruppe af borgere vil i Mit Liv – Mit Valg have mulighed for at give kommunen indsigt i deres kunnen i dagligdagen og information omkring deres helbredstilstand.

Det giver kommunen overblik over de borgere, som kunne have behov for øget hjælp eller tilbud på aktiviteter i kommunen, som kan være til gavn for den enkelte borger. 

Gennem forøget aktivitetsdeltagelse udskydes borgerens behov for plejekrævende indsatser og trivslen i kommunen øges, samtidig med at ressourcer spares.

da_DK

Login