Tillægsmoduler

Inspiration til Special moduler der tilpasses efter behov

Ensomhed

Fordele

 • Være med til at opspore tidlige tegn på ensomhed
 • Fagligt overblik over borgerens forløb og udvikling
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Bedre udnyttelse af jeres ressourcer
 • Mindre tid på registrering 
 • Forbedrer ledelsesinfomationen og styrker kvaliteten af registreringen

 

 

 

 

Om ensomhedsmodulet

Hver 4. ældre føler sig ensom (KL’s Ældrekonference 2017). Derfor har Pallas Informatik i samarbejde med Greve Kommune og Ældresagen udviklet en systematisk og digital tidlig opsporing, der sætter foksus på bekæmpelse af ensomhed hos ældre borgere i plejehjem og i hjemmeplejen.

Vores digitale triageringsprogram ’Ensomhedsopsporing’ hjælper den faglige plejepersonale med hurtigt og effektivt at notere observationer om ensomhed hos borgerne. Således er løsningen med til at skabe overblik over udvikling og patientens forløb med digital indtastning fra plejepersonalet på skærm eller mobile enheder.

I en travlt hverdag giver vores løsning plejepersonalet mulighed for hurtigt at skabe sig et overblik over informationer på patienten, så tidlige tegn på ensomhed opdages. Med Ensomhedsopsporing kan I bedre prioritere og planlægge indsatser og bedre udnytte jeres ressourcer. Både i privat og kommunalt regi.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

Ernærningsvurderingsskema (EVS)

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om Ernæringsvurderingskema

EVS – Ernæringsvurderingsskema på den mobile enhed. Her foretages registrering af vægttab og ernæring, samt risikofaktorer.

En udførlig Handleplan kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Ernæringsvurderingsskema rapporter og oversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

Stolegang-test

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om Stolegang-test

Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test er lavet for at personalet kan observere muskel-styrken i benene hos den enkelte borger.

En udførlig vejledning kan også tilgås.

Registrerede observationer vises i Stolegang-test og Rejse-sætte-sig-test skema rapporter og målingsoversigt for den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

CAM - Screening for delir

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om Cam - delir

CAM – Screening for delir er en digital løsning til identifikation af delirium hos borgere.

Her undersøges der for symptomer der kan give mistanke om nedsat opmærksomhed og kognition (tænkeevne) hos den enkelte borger.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

Uplanlagt vægttab (Kg)

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om uplanlagt vægttab (Kg)

Med Ulanlagt Vægttab kan du udregne og registrere borgernes uplanlagte vægttab ved vejning og registreret vægt ændring. Det er også muligt at se observationerne som en kurve på oversigtstavlen.

Uplanlagt vægttab er tilgængeligt både på på tavler og mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

VAS score - Vurdering af smerter

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om VAS score

VAS score er en digital løsning til at vurdere smerter hos borgere.

Scoren vurderes på en skala fra 1-10 også indikeret ved smileys for borgerens smerteniveau.

VAS score kan anvendes på mobile enheder.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

Body Mass Index (BMI)

Fordele

 • Mindre tid på registrering
 • Bedre prioritering og planlægning af opgaver
 • Forbedrer ledelsesinformationen og styrker kvaliteten af registreringen

Om BMI

BMI – Body Mass Index er en digital løsning til beregning af BMI-tallet hos borgere

Løsningen beregner den enkelte borgeres BMI-tal ud fra indtastning af borgerens vægt og højde.

Løsningen er et tillægsmodul, der integreres i Smart Center.

da_DK

Login