Tillægsmoduler

Ud over de 4 oversigtstavler, der indgår i Smart Center løsningen, tilbyder vi en række tillægsmoduler, der gnidningsfrit kan kobles på Smart Center. Disse moduler kan dermed også integreres til omsorgssystemet, hvor der er – eller oprettes – skemaer til formålet.

TOBS

Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

ISH

I Sikre Hænder der understøtter sår-modul baseret på Braden skalaens anbefalinger.

Her kan du læse om Varde Kommunes brug af ISH med Tryksårspakke:

COVID-19

Løsningen er baseret på Pallas’ eksisterende løsning Tidlig Opsporing med en registrerings APP og Oversigts tavle, borger skærm og forløbs rapportering

BVC

  1. Habituel status registrering
  2. Risikovurdering – med Brøset score som resultat
  3. Handleplan for den enkelte borger
  4. Smart Oversigtstavle for alle borgere på døgn centret

COVID-19 opsporing

Arbejder du med opsporing af COVID-19 Smittetilfælde?