Digitale værktøjer & innovativ velfærdsteknologi til omsorgs- og sundhedssektoren

Spar tid

Løsningerne er skræddersyede, brugervenlige og let tilpasselige, så frontpersonalet får ekstra tid til omsorg og pleje.

Prioritér indsatser

Det interaktive og altid opdaterede borgeroverblik, gør det nemmere for ledelse og personale at prioritere blandt arbejdsopgaverne.

Øg livskvalitet

Færre indlæggelser gennem tidlig opsporing giver bedre økonomi, øger livskvaliteten og styrker arbejdsglæden.

Arbejd på tværs

Gennem kundedrevet produktudvikling understøttes de faglige arbejds-processer og det tværfaglige samarbejde fremmes.

Håndter data sikkert

Certificeret integration med omsorgssystemet giver sikker opbevaring af data og overholder GDPR regelsættet.

Dokumentation og overblik giver effektiv pleje med borgeren i centrum

Løsninger fra Pallas giver struktur og ensartethed i plejen af borgere og reducerer behovet for komplicerede rapporter, samtidig gives medarbejdere mere tid til ”arbejdet med varme hænder” da dobbelt registreringer undgås.

Grundkernen i Pallas’ løsninger til plejesektoren er vores Smart Center. 

Smart Center er rammen om alle de observations- og specialløsninger vi leverer til vores kunder. 

Samtidig giver Smart Center brugerne mulighed for selv at supplere med alle relevante borger informationer og kan dermed fuldt ud erstatte brugen af traditionelle whiteboardtavler. 

Bruger orienteret løsningsudvikling

Når vi udvikler og implementerer løsninger i kommuner og pleje institutioner, er den daglige bruger det vigtigste element, til at få en succesfuld løsning etableret og anvendt i dagligdagen. Brugeren er med til at definere hvilke informationer, der skal vises og hvor, samt sikre optimering af effektive arbejdsrutiner. Denne metode sikrer ejerskab af løsningen og sikrer at nødvendige observationer og informationer bliver registreret. Det giver mindre rapport tid og mere tid til borgere, og dermed øges kvaliteten i plejen og omgangen med borgeren.

Intuitiv og mobil

Vores løsninger har brugervenlighed som absolut topprioritet. Vi benytter grafiske beskrivelser, fremfor tunge tekster. Vi sørger for at understøtte de ønskede arbejdsprocesser, gennem systematik og forenkling. Vores løsninger virker med alle platforme.

Det fulde overblik

Alle registreringer deles inden for få sekunder med personalet på individuelle mobile enheder og på skærme i f.eks. vagtstuen, hos ledere og planlæggere eller andre medarbejdere i organisationen

Hurtigt ledelsesoverblik

Vores løsninger samler og organiserer data fra egne moduler og kommunens omsorgssystem. I kan altid trække et statistisk overblik over f.eks. data for borgere i et specifikt område, udvikling over tid, effekt af indsats, mv.

Login