Smart Center
Mobil app
Borgeren i fokus
Previous
Next

Omsorgssektoren er i en løbende udvikling og Pallas Informatik følger med.

Da vi lancerede de første digitale løsninger til omsorgs sektoren, var det primært hjemmeplejen og traditionelle plejehjem, der var målgruppen. I dag skal syge- og hjemmepleje gå hånd-i-hånd med multifunktionsplejecentre. Derfor har vi opgraderet og udvidet vore digitale omsorgsløsninger.

Plejecentre har i dag en del flere opgaver som f.eks.:

Traditionel ældrepleje
Demens pleje
Korttidsophold og rehabilitering
Aktivitetscenter
Ældre boliger

For at understøtte disse udfordringer har Pallas Informatik udviklet et produkt vi kalder Smart Center. Det tager højde for den øgede diversitet i opgaverne på et moderne plejecenter og understøtter nye udfordringer i hjemmeplejen.

Spar tid

Løsningerne er skræddersyede, brugervenlige og let tilpasselige, så frontpersonalet får ekstra tid til omsorg og pleje.

Prioritér opgaverne

Det interaktive og altid opdaterede borgeroverblik, gør det nemmere at prioritere blandt arbejdsopgaverne.

Øg livskvaliteten

Færre indlæggelser gennem tidlig opsporing giver bedre økonomi, øger livskvaliteten og styrker arbejdsglæden.

Styrk tværfagligt samarbejde

Gennem kundedrevet produktudvikling understøtter vi de faglige arbejdsprocesser hos personalet og gavner dermed det tværfaglige samarbejde.

Skab tryghed og sikkerhed i datahåndtering

Certificeret integration med omsorgssystemet giver sikker opbevaring af data og overholder GDPR regelsættet.

Intuitiv og mobil

Vores løsninger har brugervenlighed som absolut topprioritet. Vi benytter enkel og tekstfattig rød, gul, grøn triagering. Vores løsninger virker med alle platforme

Det fulde overblik

Alle registreringer deles inden for få sekunder med personalet på individuelle mobile enheder og på en skærm i f.eks. vagtstuen

Hurtigt ledelsesoverblik

Vores løsninger samler og organiserer data fra egne moduler og kommunens omsorgssystem. I kan altid trække et statistisk overblik over f.eks. data for borgere i et specifikt område, udvikling over tid, effekt af indsats, mv.

Login