Pallas_Aktivitetsfremme_IkonAsset 1@4x

Medbestemmelse
i hjemmehjælpen

Borgerens eget valg 2

Målgruppe

Målgruppen til denne løsning er borgere i kommunen, der modtager hjemmepleje. Der er øget fokus på at tilbyde denne gruppe borgere mere fleksibilitet i hverdagen, og i højere grad tilgodese borgerens individuelle – og til tider skiftende – behov.

Produktet

Indflydelse og fleksibilitet
Borgerens medbestemmelse af visiterede ydelser.

Løsningen giver disse borgere større indflydelse på egen hverdag og fleksibilitet i modtaget hjemmehjælp.
Ud over funktionerne i Borgerens eget valg 1 (aktivitetsfremme), så kan borgerne med del 2 også se en oversigt over udvalgte visiterede indsatser. Disse vises både i listeform og i borgerens kalender.

De visiterede indsatser hentes automatisk fra kommunens omsorgssystem. Med denne løsning kan borgeren – ud over at se typen og tidspunktet for sine visiterede indsatser – også anmode om hhv. flytning af tidspunkt, samt bytte af indsats til anden godkendt aktivitet. Eksempelvis veksle rengøring til indkøbshjælp. Anmodninger om flytte/bytte sendes til kommunes planlægger team og godkendes/afvises derefter. Ved godkendelse opdateres både borgerens kalendervisning, samt opgavebeskrivelsen i kommunen omsorgssystem automatisk.

Fordele

Borgerne opnår større indblik i planlagte hjemme- og sygeplejebesøg og kan dermed bedre disponere dagen. Der imødekommes fra kommunens side i højere grad borgernes ønske til konkret hjemmehjælp og tidspunkter for besøg. Tilfredshedsgraden med kommunens hjemmehjælp øges, borgeren føler sig mere inddraget i planlægning og udførelse af hjælpeindsatser og opnår en større grad af selvværd gennem muligheden for indflydelse.


Da løsningen integreres direkte med kommunens omsorgssystem, pålægger den heller ikke i nogen væsentlig grad ekstra opgaver på kommunens personale.

Mere information

Her ses et eksempel på borgerens kommende visiterede indsatser og muligheden for at flytte/bytte indsats.

Download

Faktaark Medbestemmelse
Medbestemmelse i hjemmehjæl ...
da_DK

Login