Kastanjehaven - Maj 2021

Tidlig Opsporing: Vi kommer hurtigere i gang

Den digitale løsning ‘Tidlig Opsporing’ fra Pallas er en afgørende app for personalet på plejecentret Kastanjehaven – og dét gavner beboerne.

Lotte Nielsen har de sidste fire og et halvt år haft sin daglige gang på plejecentret Kastanjehaven i Roskilde Kommune. Her arbejder hun som den ene ud af to afdelingsledere. Siden hun startede i 2016 har Pallas’ digitale løsning ‘Tidlig Opsporing’ og dets Roskildehjul været en fast og afgørende del af det daglige arbejde og planlægning på plejecentret. Hun har arbejdet som sygeplejerske siden 2005 og husker derfor tiden, hvor Roskildehjulet blot var kulørte magneter på en whiteboard tavle.

Lotte Nielsen er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som afdelingsleder på Kastanjehavens plejecenter i Roskilde siden 2016. For hende har den integrerede app fra Pallas Informatik betydet, at der er mere tid til pleje af beboerne, fordi de sparer tid på overlevering personalet imellem.

Før i tiden kunne vi godt bruge en halv time på at danne os et overblik over dagen, men nu bruger vi max 10 minutter, fordi vi lynhurtigt kan danne os er overblik over, hvor vi skal sætte ind

Lotte Nielsen

I dag er det allerførste medarbejderne tyer til på deres vagt Pallas’ hjælpeværktøj Tidlig Opsporing.

Her danner de ansatte på Kastanjehaven sig et overblik ud fra principperne fra Roskildehjulet og gennemgår de beboere, der er ‘triageret’.

Triagering er det, der sker, når en beboer får tildelt en gul eller rød farve. De gule skal vise personalet, at de skal være opmærksomme på ændringer hos beboeren. De røde indikerer, at der skal handles på beboerens tilstand inden for et døgn. De er altså mere akutte.

I app’en er der mulighed for øjeblikkeligt at notere eller registrere ændringer eller observationer hos den enkelte borger. Dvs. at man undgår at skulle dobbelt-registrere eller skrive håndskrevne noter ind i app’en, fordi man gør det på stedet.

"Lynhurtigt overblik"

Personalet triagerer på deres smartphone eller tablet – og de informationer overføres med det samme til Tidlig Opsporings digitale oversigtstavle i personalerummet. I app’en kan beboerne også få tildelt en grøn farve – det er den ‘habituelle’ tilstand, hvor alt er, som det plejer.

“Om morgenen bruger vi løsningen aktivt – én sidder foran den store oversigtsskærm eller med en enhed foran sig og bladrer de beboere, der er triageret, igennem,” fortæller Lotte Nielsen.

“Før i tiden kunne vi godt bruge en halv time på at danne os et overblik over dagen og over hvilke beboere, der havde udfordringer, som skulle håndteres,” husker Lotte Nielsen, “men nu bruger vi max 10 minutter, fordi vi lynhurtigt kan danne os et overblik over, hvor vi skal sætte ind.”

Vi bruger stort set ikke krudt på overlevering ved vagtskifte, fordi vi har app'en med Roskildehjulet

Lotte Nielsen

Det har gjort en stor forskel i arbejdsdagen for de ca. 55 ansatte på Kastanjehaven i Roskilde, at Pallas’ Tidlig Opsporing er en fast del af arbejdet. Før i tiden var der også et større overlap mellem nattevagt og dagvagt og omvendt, men det behøver de ansatte ikke længere, fordi de ved vagtskifte hurtigt kan orientere sig i app’en.

“Det har i den grad gjort en forskel, for app’en er mere nuanceret, da vi kan inddele beboerne i flere kategorier. Derfor er den bedre at bruge, og det har en betydning for beboerne,” understreger hun.

“Og det er klart, hvis man skal kigge helt nøgternt på det, så er det tidsbesparende – men der er også noget økonomi i det.” siger Lotte Nielsen.

Hurtigere ude af starthullerne

Lotte Nielsen giver et konkret eksempel på, hvordan Tidlig Opsporing hjælper plejepersonalet i deres arbejde:

“Hvis en beboer fx. får en urinvejsinfektion. Her ser vi hos ældre mennesker, at de kan ændre adfærd over nogle dage, før der egentlig kommer regulære symptomer på, at de har en infektion i kroppen. Nu kan vi allerede på førstedagen have en fornemmelse for, at der er en lille personlighedsændring – at noget ikke er, som det plejer. Derfor tager vi en urinprøve, får den testet, og er der symptomer på det, så er vi hurtigere ude af starthullerne.”

Med Tidlig Opsporing er det let at prioritere borgernes pleje ud fra oversigtstavlen. Der kan man bl.a. sortere borgerne ift. triagering, så det er let for brugerne at få et hurtigt overblik over, hvilke borgere der har akut behov for pleje.

Brugervenlig løsning

I Tidlig Opsporings Roskildehjul er der i alt seks kategorier, og de er designet ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger: psykisk og socialt, hjemmet, hverdagsaktiviteter, spise og drikke, fysiske klager og medicin.

Under hver kategori i Roskildehjulet er der listet en række relevante observationer, som brugeren kan klikke fra grøn til gul til rød og derved let triagere borgeren. Når brugeren gemmer registreringen, optræder den med det samme i de andre medarbejderes app’s og på oversigtstavlen.

Tidlig Opsporing er en del af Pallas’ Smart Center-løsning, der kan tilpasses efter behov og integreres i allerede eksisterende omsorgssystemer. På den måde bliver registreringerne i Tidlig Opsporing automatisk gemt i omsorgssystemet. Ændringer hos, eller observationer om en borger kan man øjeblikkeligt notere i app’en, og derfor undgår man, at vigtig viden går tabt, fordi det skrives ind på stedet – til alle ansattes fordel.

Det har i den grad gjort en forskel, for app'en er mere nuanceret, da vi kan inddele beboerne i flere kategorier. Derfor er den bedre at bruge, og har en betydning for beboerne

Lotte Nielsen

“Det er et ganske simpelt, lille program, som man ret hurtigt lærer at bruge, og som man også ret hurtigt finder ud af, er rigtigt godt og får noget godt ud af.”

Alle i huset har taget det til sig og bruger det aktivt – de er glade for det,” fortæller Lotte Nielsen.

FAKTA om Roskildehjulet

  • Oprindeligt udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Sygehus og Roskilde Kommune, deraf navnet ‘Roskildehjulet’
  • Oprindeligt var det en pap-skive, med et hjul, man kunne dreje
  • Siden 2015 har Pallas introduceret Roskildehjulet i deres digitale løsning, som en app, der har samme funktion
  • Roskildehjulet er en del af Tidlig Opsporing, et system, der er udviklet til at dokumentere informationer om borgerens tilstand
  • Pallas har lavet dataintegration, så alle observationer og data automatisk bliver overført til omsorgssystemet
da_DK

Login