Juli 2021

Positivt samarbejde med Varde Kommune

I dette nummer kan du komme med til Varde Kommune, hvor en arbejdsgruppe, i samarbejde med Pallas, er i gang med at få tilpasset deres Smart Center-løsning til også at inkludere et modul til I Sikre Hænder. Derudover fortæller Mikkel Møller, områdeansvarlig hos Pallas, mere om I Sikre Hænder-modulet, og hvordan sundhedsfagligheden er blevet digitaliseret.

Marianne Nielsen foran tryksårstavlen fra Pallas. Foto: Marianne Nielsen

Varde Kommune og Pallas samarbejder om I Sikre Hænder

I Varde Kommune har de nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med Pallas Informatik udvider IT-løsningen Smart Center med en digitaliseret udgave af I Sikre Hænder og derunder tryksårstavlen, så IT-systemet passer til deres behov, i stedet for at de ansatte skal tilpasse sig efter et IT-system.

Ifølge Marianne Nielsen, der er områdesygeplejerske i Varde Kommune, har det været en positiv oplevelse: “Jeg synes, at det har været udfordrende på mange punkter – på den gode måde. Det har generelt været positivt, at man spiller de tekniske løsninger sammen med det sundhedsfaglige – og specielt, at man tænker på slutbrugeren, og at det skal være anvendeligt. Det har givet så meget mening for mig at være en del af det.”

Ved at få tilpasset Pallas’ IT-løsninger, så de passer til de behov sygeplejersker og SOSU-assistenter står med, når de arbejder med borgerne, er det ikke bare lykkedes Varde Kommune at få en løsning, der er let at bruge, men også et IT-system, der sparer tid: “Det har gjort vores dokumentation, overblik og indrapportering mere smidig i forhold til, at det taler sammen med vores journalsystem (Varde Kommune bruger Nexus fra KMD), og det ligger i Smart Center. Det er virkelig det, vi har vundet,” fortæller Marianne Nielsen fra Varde Kommune.

Du kan læse hele historien om Varde Kommunes samarbejde med Pallas her:

I Sikre Hænder og tryksårspakken

Pallas har lavet et tillægsmodul til Smart Center for de kommuner, der er en del af forbedringsprogrammet I Sikre Hænder. “Vores løsning til I Sikre Hænder giver en overskuelig metode for brugerne til at implementere det systematiske arbejde med at sikre borgerne i ældreplejen sikker pleje og behandling,” fortæller Mikkel Møller, områdeansvarlig hos Pallas.

“Det har vi gjort”, forklarer Mikkel, “ved at tage den faglige viden og lægge det ind i vores digitale løsninger. Tag for eksempel vores tryksårspakke til I Sikre Hænder – dér har vi i vores app lavet en personfigur, hvor brugeren kan trykke på det sted på kroppen, hvor borgeren har fået et tryksår og give såret en Braden-score. Indrapporteringen optræder med det samme i resten af systemet, dvs. på oversigtstavler og i andre brugeres apps, samt i kommunens omsorgssystem.”

Pallas tilbyder derudover at tilpasse løsningen til specifikke behov, på samme måde som hos Varde Kommune (beskrevet herover).

Kunne en løsning fra Pallas være interessant for dig og din arbejdsplads, så sidder Mikkel klar til at fortælle mere om Pallas’ løsninger og mulighederne for at samarbejde om en løsning, tilpasset jeres behov. Du kan fange ham på mobil 6110 1178 eller mail: mm@pallas.dk.

da_DK

Login