TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Fordele

  • Færre indlæggelser: Tidlig opsporing forebygger indlæggelser. Det er ikke bare noget vi påstår, men noget vi påviser.
  • Økonomisk gevinst: Store besparelser på kommunal medfinansiering af indlæggelser og på sygepleje efter udskrivning.
  • Højere livskvalitet: Flere sunde leveår i eget hjem og giver borgerne øget livskvalitet.
  • Tidsbesparelser: Mindre tid brugt på registreringer frigiver mere tid til plejeopgaver.
  • Statistikudtræk: Til ledere fordrer strategisk koordinering og danner basis for en evidensbaseret indsats.

OM TOBS

Den digitale løsning til EWS (Early Warning Score) og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) giver overblik over målinger af vitale værdier. Løsningen er et tillægsmodul til Tidlig Opsporing. EWS/TOBS er en oversigtstavle og registreringssystem med flere muligheder.

Løsningen består af en digital oversigtstavle, hvor data om borgere vises og en EWS/TOBS-applikation til mobile enheder, hvor data om borgere både kan vises og inddateres.

EWS / TOBS bygger på måling af en række vitale værdier: puls, respiration, blodtryk, temperatur samt blodets iltmætning og bevidsthedsniveau. Disse kan dokumenteres via den mobile enhed, og ud fra de målte værdier kan brugeren beregne EWS/TOBS-scoren.  

Oversigtstavlen kan vise tre oversigtsbilleder: En borgeroversigt, en ugeoversigt over en given borger og en oversigt over EWS/TOBS-scoren og de enkelte vitale værdier foretaget for borgeren.