T.O.
Systematisk Tidlig Opsporing (T.O)
ISH
Systematisk sårtriagering – ISH
TOBS
Systematisk Helbredsvurdering – TOBS
Trivsel
Systematisk trivsels- og ensomheds ...
Pallas_Trivsel_

Systematisk trivsels- og ensomhedsvurdering af borgere med kognitive udfordringer

Målgruppe

Værktøjet henvender sig til personale, der arbejder med borgere med kognitive begrænsninger, herunder borgere med demenslignende adfærd, på f.eks. sociale bosteder/institutioner og plejehjem. Kort sagt alle de steder, hvor der blandt borgerne kan være en risiko for udvikling af ensomhed og/eller manglende trivsel.

Produktet

Med udgangspunkt i den anerkendte faglige metode til personcentreret omsorg – Omsorgsblomsten, udarbejdet af den engelske psykolog Tom Kitwood – hjælper værktøjet personalet med at beskrive en borgers trivsel ud fra 5 hovedområder: Tilknytning, identitet, beskæftigelse, inklusion og trøst.

Registreringerne samles i en trivselsscore vises også som grøn/rød på altid opdaterede digitale oversigtstavler. 

Modulet indeholder derudover også en visning af igangsatte aktiviteter, samt borgerens reaktioner på disse.

Der dannes løbende rapporter, så udviklingen kan følges og indsatser igangsættes, evalueres, ændres og evt. stoppes.

Fordele

Løsningen identificerer uopfyldte psykologiske behov hos borgere med kognitive begrænsninger og muliggør en tidlig psykosocial indsats, som kan forbedre trivslen for både borger og personale.

Der benyttes brugervenlig grafisk indrapportering til observationer og der er mulighed for at tilknytte flere detaljer, så også komplicerede forløb kan beskrives. De tilknyttede indsatser/aktiviteter kan evalueres i fællesskab

Mere information

Før en observation / måling kan gemmes, skal alle felter markeres med enten grøn eller rød.

Det er valgfrit at tilføje Bemærkning til felterne.

Antallet af besvarelser med NEJ vises som et tal i rød stor firkant.

Antallet af besvarelser med JA vises som et tal  i grøn lille firkant. 

Hvis alle spørgsmål er besvaret med et JA, vises det som et tal i grøn stor firkant. 

Alle registreringer gemmes automatisk i systemet, så historikken er synlig og borgernes udvikling kan følges.

Download

Faktaark Trivsel
Systematisk trivsels- og ensomheds ...
da_DK

Login