I Sikre Hænder (ISH)

Fordele

  • Medarbejderne sparer tid på registreringer
  • Forbedret systematisk registrering
  • Forbedret registrering og dokumentation
  • Overblik over arbejdsopgaver

Om I Sikre Hænder

Projekt ‘I Sikre Hænder’ blev iværksat i 2013, der har fokus på forbedringsarbejde og som i dag anvendes i flere kommuner. Formålet med denne digitale løsning er at understøtte et systematisk arbejde med 12 kendte risikoområder som fx tryksår. 

I Sikre Hænder er udviklet i samarbejde med kommuner.

Målgruppen er primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Med løsningen får I mulighed for at indrapportere data om borgerne. I får også en oversigtstavle over de forskellige borgere med deres registreringer, hvor I også kan hente rapporter og en ugeoversigt.