T.O.
Systematisk Tidlig Opsporing (T.O)
ISH
Systematisk sårtriagering – ISH
TOBS
Systematisk Helbredsvurdering – TOBS
Trivsel
Systematisk trivsels- og ensomheds ...
ISH_RGB

Systematisk sårtriagering – ISH

(I Sikre Hænder)

Målgruppe

Værktøjet henvender sig til ansatte i hjemmesygeplejen, på plejehjem og rehabiliteringscentre samt på sygehuse, der har særligt fokus på sår triagering og sårpleje.

Fokus er på at arbejde forebyggende og udviklende for at sikre kvaliteten af plejen, så færrest mulige borgere bliver syge, får funktionstab eller bliver indlagt unødigt.

Produktet

Værktøjet er oprindeligt udviklet som en del af projekt ”I Sikre Hænder” med fokus på tryksår kategorisering og placering samt indrapportering af Braden score, og er sidenhen blevet udvidet med en række ekstra funktioner, herunder udvidet grafisk fremvisning og anvendelse af H.U.S.K metode (Hud – Underlag – Stillingsskift – Kost).

HUD
UNDERLAG
STILLINGSSKIFT
KOST

Fordele

Værktøjet gør dokumentation, overblik og indrapportering mere smidig, da det taler sammen med journalsystemet (EOJ).

Tavlevisningerne gør de ansatte mere skarpe på, hvor de skal sætte ind i forhold til blandt andet at forebygge tryksår og andre utilsigtede hændelser.

Det skyldes at personalet har bedre overblik over borgernes tilstande, bedre tværfaglig kommunikation, flere data de kan trække på, og at de sparer tid.

Alt sammen til gavn for borgerne i kommunensældrepleje.

Mere information

Juli 2021
I Varde Kommune har de fået tilpasset ...

Download

Faktaark ISH
Systematisk sårtriagering ...
da_DK

Login